sida

Motioner

2022-11-25 Återvinningsstation i Munktorp

2022-10-27 Arbetsskor till personal inom vård- och omsorg

2021-11-23 – Utbildningssatsning mot mäns våld mot kvinnor

2021-04-26 – Gör Bondgårdsberget till en trevligare plats

2021-02-06 – Obehöriga på skolors område

2021-02-06 – Kostnadsfria mensskydd på kommunens skolor

2021-02-06 – Extra stöd till Kvinnojouren

2018-12-11 – Inför lagliga graffitiväggar i Köping

2017-11-15 – Motion om skolfotografering

2017-05-25 – Breddad introduktion för vikarier inom våra pedagogiska verksamheter

2014-06-13 – Gör den Internationella kvinnodagen till kommunal flaggdag.

2014-06-13 – Publicera rapporter från livsmedelsverkets kontroller på kommunens hemsida.

Kopiera länk