sida

Förtroendevalda

Kommunalråd

Andreas Trygg

 


 

Ledamöter i kommunfullmäktige 2022 – 2026:

Andreas Trygg

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige


Helen Lindblom

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige


Yvonne Blücher Svensson

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige


Hanad Ali

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige


Helena Björnberg

Ersättare i kommunfullmäktige


Eva Andersson

Ersättare i kommunfullmäktige


Kommunstyrelsen

Andreas Trygg

Ordinarie ledamot, sitter i arbetsutskottet


Sara Sjöblom

Ersättare


Social- och arbetsmarknadsnämnden

Andreas Trygg

Ordinarie ledamot, ordförande


Birgitta Hedblom

Ordinarie ledamot


Helen Lindblom

Ersättare


Vård- och omsorgsnämnden

Yvonne Blücher-Svensson

Ordinarie ledamot


Kultur- och folkhälsonämnd

Ulf Edman

Ordinarie ledamot


Tomas Eklund

Ersättare


Utbildningsnämnden

Stefan Lundborg

Ordinarie ledamot


Eva Enqvist

Ersättare


Samhällsbyggnadsnämnden

Marie Ahlberg

Ordinarie ledamot


Valnämnden

Kenneth Nordberg

Ordinarie ledamot


Jan Fransson

Ersättare


Kommunens revisorer

Lennart Engman


KBAB’s styrelse

Ordinarie styrelseledamot


Mälarhamnars styrelse

Lennart Engman

Ordinarie styrelseledamot


Folkets hus

Marie Ahlberg

Ordinarie ledamot


Hans-Olov Sjölund

Ersättare


ABF

Tomas Winter

Ordinarie ledamot


Stefan Lundborg

Ersättare


Västmanlands kommuner och regioner

Andreas Trygg

Ordinarie ledamot


Sara Sjöblom

Ersättare


Västra Mälardalens kommunalförbund

Andreas Trygg

Ersättare


Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Andreas Trygg

Ordinarie ledamot


 

Kopiera länk