sida

Förtroendevalda

Kommunalråd

Andreas Trygg

Andreas, född 1975, bor med sin fru och sina två barn i Köping. Han är sedan den 1 januari 2009 kommunalråd i Köpings kommun.

Andreas är Vänsterpartiet i Köpings enda heltidspolitiker. Han är ordförande i social- & arbetsmarknadsnämnden, sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott, ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, ordinarie ledamot i Västra Mälardalens kommunalförbund, ordinarie ledamot i Västmanlands kommuner och ordinarie ledamot i Samordningsförbundet Västra Mälardalen. Innan han började jobba heltid med politiken så jobbade han på Scheeleskolan.


 

Ledamöter i kommunfullmäktige 2018 – 2022:

Andreas Trygg

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige


Sara Sjöblom

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige


Helen Lindblom

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige


Håkan Eklund

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige


Birgitta Hedblom

Ersättare i kommunfullmäktige


Eva Enqvist

Ersättare i kommunfullmäktige


 

Kommunstyrelsen

Andreas Trygg

Ordinarie ledamot, sitter i arbetsutskottet


Sara Sjöblom

Ersättare


 

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Andreas Trygg

Ordinarie ledamot, ordförande


Birgitta Hedblom

Ordinarie ledamot


Helen Lindblom

Ersättare


 

Vård- och omsorgsnämnden

Yvonne Blücher-Svensson

Ordinarie ledamot


 

Kultur- och folkhälsonämnd

Ulf Edman

Ordinarie ledamot


Tomas Eklund

Ersättare


 

Utbildningsnämnden

Stefan Lundborg

Ordinarie ledamot


Eva Enqvist

Ersättare


 

Samhällsbyggnadsnämnden

Marie Ahlberg

Ordinarie ledamot


 

Valnämnden

Kenneth Nordberg

Ordinarie ledamot


Jan Fransson

Ersättare


 

Kommunens revisorer

Lennart Engman


 

KBAB’s styrelse

Ordinarie styrelseledamot


 

Mälarhamnar’s styrelse

Lennart Engman

Ordinarie styrelseledamot


 

Folkets hus

Marie Ahlberg

Ordinarie ledamot


Hans-Olov Sjölund

Ersättare


 

ABF

Tomas Winter

Ordinarie ledamot


Stefan Lundborg

Ersättare


 

Västmanlands kommuner och landsting

Andreas Trygg

Ordinarie ledamot


Sara Sjöblom

Ersättare


 

Västra Mälardalens kommunalförbund

Andreas Trygg

Ersättare


 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Andreas Trygg

Ordinarie ledamot


 

Kopiera länk