sida

Förtroendevalda

Kommunalråd

Andreas Trygg


Kommunstyrelsen

Andreas Trygg

Vice ordförande, arbetsutskottet


Helen Lindblom

Ersättare


Ledamöter i kommunfullmäktige 2022 – 2026:

Andreas Trygg

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige


Helen Lindblom

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige


Yvonne Blücher Svensson

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige


Hanad Ali

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige


Helena Björnberg

Ersättare i kommunfullmäktige


Andreas Sjöberg

Ersättare i kommunfullmäktige


Ledamot i regionfullmäktige 2022 – 2026

Lennart Engman

Ordinarie ledamot


Krisledningsnämnd

Andreas Trygg

Vice ordförande


Social- och arbetsmarknadsnämnden

Helen Lindblom

Ordinarie ledamot, ersättare i arbetsutskottet


Hanad Ali

Ersättare


Vård- och omsorgsnämnden

Yvonne Blücher-Svensson

Vice ordförande


Kultur- och fritidsnämnden

Helena Björnberg

Ordinarie ledamot


Andreas Sjöberg

Ersättare


Utbildningsnämnden

Andreas Trygg

Ordförande


Minna Kuosmanen

Ersättare


Samhällsbyggnadsnämnden

Lennart Engman

Ordinarie ledamot


Patientnämnden (region Västmanland)

Lennart Engman

Ordinarie ledamot


Valnämnden

Eivor Valcic

Ordinarie ledamot


Kommunens revisorer

Ove Svensson

Ordinarie


Köpings Bostads AB och KBAB Service AB

Jan Fransson

Vice ordförande


Folkets hus

Hans-Olov Sjölund

Ordinarie ledamot


Marianne Edman

Ersättare


ABF

Tomas Winter

Ordinarie ledamot


 

Västmanlands kommuner och regioner

Andreas Trygg

Ordinarie ledamot


Helen Lindblom

Ersättare


Köping Rådhus AB

Andreas Trygg

Vice ordförande


Västra Mälardalens Energi & Miljö AB

Andreas Trygg

Vice ordförande


Köpings kabel TV

Andreas Trygg

Vice ordförande


Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD)

Andreas Trygg

 

Ersättare


Borgerlig begravningsförrättare

Andreas Trygg


Förvaltningsnämnden för E F Hultgrens donation

Helena Björnberg

Vice ordförande


Holmgren Astrid och Einar, understödsfond

Andreas Trygg

Ledamot


 

Kopiera länk