sida

Kommunpolitik

 

Vad vill vi i Vänsterpartiet göra i Köping de kommande åren? Svaret på den frågan är att vi vill göra väldigt mycket. Hur mycket vi kan göra beror givetvis på hur många röster vi fick i valet, både på lokal nivå och på riksdagsnivå. När högern sitter i riksdagen, förlorar kommunerna mycket av de bidrag som vi får nu, och då blir våra förutsättningar sämre. Vi i Vänsterpartiet lovar att vi ska göra så gott vi kan för att driva igenom så många av våra hjärtefrågor som möjligt, och att göra vårt bästa för att skapa ett Köping för alla, inte bara för de rikaste.

Vårt kommunala program trycks givetvis av ett lokalt tryckeri, eftersom vi har valt att gynna våra lokala företag när det är möjligt. Programmet presenteras både här på hemsidan och i pappersform.

Vi vill införa
 • 6 timmars arbetsdag på försök på vissa kommunala arbetsplatser
 • Ökad grundbemanning inom vård och omsorg
 • Ökad grundbemanning inom förskola och skola
 • Gratis mensskydd i skolan
Vi vill bygga / skapa
 • Fler cykelvägar, t ex Köping – Kungsör och Köping – Munktorp
 • Kommunalt naturreservat vid Norsa och Malmön
 • Förutsättningar för att bygga billiga hyresrätter
 • En kommunal solcellspark
 • Ny ishall
 • Ett mer attraktivt centrum
 • Ge förutsättningar för fler laddstolpar för elbilar
Vi vill fortsätta att utveckla
 • Arbetet med att stimulera företagandet i köping
 • Utöka kulturskolan och dess utbud samt göra den tillgänglig för fler
 • Förutsättningarna för såväl grundläggande som högre vuxenutbildning
 • Elevhälsan på våra skolor
 • Möjligheterna för sysselsättning för de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden
 • Flexlinjen med flera turer
 • Heltid en rättighet, deltid en möjlighet, på alla kommunala arbetsplatser
 • Förnybar energi på rätt plats
Vi vill sätta stopp för
 • Delade turer på kommunala arbetsplatser
 • Bristfälligt underhåll av våra idrottsanläggningar
 • För stora barngrupper inom förskola, skola och fritidshem
 • Vandalisering och missbruk genom förebyggande arbete, inte genom inskränkningar och förbud
 • Privatiseringar av kommunala verksamheter
Exempel på vad Vänsterpartiet i Köping har varit med och genomfört sedan förra valet
 • Friskvårdspeng istället för friskvårdstimme till kommunens anställda
 • Rondell vid infarten till Big Inn
 • Ny konstgräsplan
 • Nya förskolor och ny skola (Nyckelberget är på gång)
 • Satsningar på vuxenutbildning
 • Ökad sysselsättning för de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden
 • Utbyggd flexlinje
 • Fria utearbetskläder till fritidspersonal
 • Vi har stoppat privatiseringar inom kommunal verksamhet
 • Fortsatt stöd till Kvinnojourens arbete
 • Fler permanenta ungdomscoacher på stan
 • Utbildning för alla kommunalt anställda för att medvetandegöra våld i nära relationer
Kopiera länk