sida

Styrelse

Ordförande, arbetsutskott, firmatecknare.

Yvonne Blücher-Svensson

[email protected]

 


Vice ordförande, arbetsutskott.

Lennart Engman

[email protected]

 


Kassör, firmatecknare.

Andreas Trygg

[email protected]

 


Ledamot, sekreterare. Ansvarig för medlemsbrev, hemsida och Facebook.

Helen Lindblom

[email protected]

 


Ledamot.

Eva Enqvist

[email protected]

 


 

Ledamot.

Helena Björnberg

[email protected]

 


 

Ledamot.

Daniel Löthskog Kluck

[email protected]

 


Ledamot.

Andreas Sjöberg

[email protected]

 


Revisorer: Ove Svensson och Hans-Olov Sjölund

Revisorssuppleant: Stefan Lundborg


Valberedning: Hans-Olov Sjölund, Håkan Eklund, Eva Andersson, Jennifer Bolmefalk


Medlemsregistret: Lennart Engman, Yvonne Blücher-Svensson


 

Kopiera länk