sida

Styrelse

Ordförande

Lennart Engman

[email protected]


Ledamot, vice ordförande

Minna Kuosmanen

[email protected]


Kassör

Andreas Trygg

[email protected]


Ledamot, sekreterare

Helen Lindblom

[email protected]


Ledamot

Marianne Edman

[email protected]


Ledamot

Andreas Sjöberg

[email protected]


Ersättare

Daniel Löthskog Kluck

[email protected]


Ersättare

Johan Harring

[email protected]


Revisorer: Ove Svensson och Hans-Olov Sjölund

Revisorssuppleant: Håkan Eklund


Valberedning: Hans-Olov Sjölund, Sara Sjöblom


Medlemsregistret: Lennart Engman


 

Kopiera länk