Motioner

Gör den Internationella kvinnodagen till kommunal flaggdag

Motion

8 mars är den dag som man över hela världen firar den Internationella Kvinnodagen. Detta är en viktig dag för att synliggöra kvinnors kamp och kvinnors rättigheter, också i vårt land.

Internationella kvinnodagen har varit en nationell högtidsdag i över 100 år och finns med på FNs lista över högtidsdagar. Just internationella kvinnordagen är en välkänd och i Sverige uppmärksammad dag i högre utsträckning än många andra av FN:s högtidsdagar.

Vänsterpartiet föreslår:

  • Att kommunfullmäktige beslutar att göra 8 mars till kommunal flaggdag.

Andreas Trygg

Yvonne Blücher

Sara Sjöblom

Jan Fransson

Kopiera länk