Motioner

Inför lagliga graffitiväggar i Köping

2018-12-11 lämnade Vänsterpartiet in denna motion till kommunfullmäktige. Motionen är skriven av vår Håkan Eklund, som brinner för konst och kultur i alla dess former. Motionen är undertecknad av våra fyra ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige.

 

Vänsterpartiet vill införa lagliga graffitiväggar i Köping för att göra våra offentliga miljöer mer intressanta för Köpings befolkning och för att uppmuntra till fler konstuttryck hos verksamma konstnärer i kommunen.

Graffiti syftar på bilder som i konstnärligt syfte uppförts på ytor i det offentliga rummet av privatpersoner, ofta unga människor. Konstformen har rötter i såväl internationella storstäder och i exempelvis den latinamerikanska traditionen med muralmålningar. Konstformen har funnits under mycket lång tid och förbud eller nolltoleranser har varit verkningslösa. Av den anledningen kan man på goda skäl anta att graffiti är här för att stanna.

Det finns i landet ett antal städer som valt att stödja konstinriktningen genom att upprätta lagliga väggar, från Umeå och Luleå i norr till Ronneby och Malmö i söder. Vänsterpartiet i Köping ser det som en självklarhet att även vi ska stödja konstnärliga uttryck eftersom vi vill se en stad där alla får vara med och känna samhörighet.

Lagliga väggar betyder mötesplatser för både konstnärer och den publik som vill uppleva och lära sig mer om konstformen. Man kan även se lagliga väggar för graffiti som en ungdomssatsning då de flesta rapporter pekar på att utövarna främst är unga.

Att göra graffiti laglig på lämpliga och anvisade ytor leder till att vår kommun blir konstnärligt berikad och kommer ligga i framkant i ett kulturbevakande perspektiv.

Vänsterpartiet yrkar därför att:

Kommunfullmäktige tar fram förslag på lämpliga platser i Köpings kommun för att upplåta väggar för laglig graffiti.

Kopiera länk