Lokalpolitik

Motion – Obehöriga på skolors område

Obehöriga på skolors område

 

Både personal och elever upplever att det finns ett problem med obehöriga som vistas på skolans område under verksamhetstid. Detta påverkar säkerheten och skapar oro både hos elever och personal.

I nuläget är det svårt att avvisa personer som inte bör vistas på skolans område då verksamhet pågår, eftersom det inte finns någon information om att de inte bör vara där. Skyltar som visar när verksamhet pågår kan fungera som ett stöd för personalen.

Vänsterpartiet Köping föreslår därför

– Att Köpings kommun utreda om det är möjligt att sätta upp skyltar, förslagsvis med texten ‘obehöriga äga ej tillträde mellan 06.00 och 18.30 då verksamhet pågår’

– Att utreda vilka andra åtgärder som kan vidtas för att verksamheten inte ska störas

Kopiera länk