Motioner

Publicera rapporter från livsmedelsverkets kontroller på kommunens hemsida

Motion

Livsmedelsverket är den myndighet som beslutar hur livsmedelskontrollen i Sverige ska gå till. Kommunernas inspektörer sköter den praktiska kontrollen för att säkerställa att reglerna följs.

Miljökontoret kontrollerar regelbundet att livsmedelsföretag uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Kontrollen innebär vanligtvis oanmälda inspektioner. Resultatet ska ge en allmän bild av hur många anmärkningar en livsmedelsanläggning har och hur allvarliga dessa brister är.

Vad du äter och dricker påverkar din hälsa. Fräscha råvaror och korrekt hantering är speciellt viktigt. För att människor och miljö inte ska ta skada ska lokaler för livsmedelsverksamheter vara anpassade för ändamålet och fungera bra. Det ska också finnas rutiner för till exempel hantering av mat och avfall, städning och tvätt.

En del kommuner i Sverge, bl.a. Västerås, publicerar rapporter på kommunens hemsida från de kontroller miljökontoret gör av livsmedelsverksamheten.

Vänsterpartiet föreslår:

  • Att Köpings kommun publicerar rapporter, från kontroller av livsmedelsverksamhet, på kommunens hemsida.

Andreas Trygg

Yvonne Blücher

Sara Sjöblom

Jan Fransson

Kopiera länk