Lokalpolitik

Motion – Gör Bondgårdsberget till en trevligare plats

Vänsterpartiet i Köping tycker att vi behöver bra och trevliga platser att vistas på i kommunen. Det är viktigt för både kropp och själ.  Att utveckla Bondgårdsberget som ett naturligt rekreationsområde skulle betyda mycket för kommunens invånare och besökare. Det är inte så vanligt att man har ett berg så nära centrum, så det skulle vara en enkel sak att få till en bra utsiktsplats över de centrala delarna av Köping från berget. Vi lämnade därför in denna motion till Köpings kommunfullmäktige 2021-04-26.

Motion – Gör Bondgårdsberget till en trevligare plats

Bondgårdsberget i Köpings centrum är en trevlig plats att vistas på. Det är en plats där folk samlas för att njuta av utsikten över Köping och barn har ett naturområde med träd, stenar, buskar och annat att leka på. Dock så finns det inget som skyddar mot att falla från berget, främst mot Tunadalskyrkan till, men det är vanskligt åt alla håll. Då det är en mötesplats värd att bevaras, så önskar Vänsterpartiet att det ses över om det är möjligt att sätta upp ett skydd mot fallrisken, helst som inte stör den utsikt som är del av Bondgårdsberget.

Vi i Vänsterpartiet anser att Bondgårdberget kan göras mer mysigt än vad det redan är. Vi tänker oss att det höjer området om vi, förutom högre säkerhet, kan utveckla området med exempelvis möjlighet att grilla på bra och säkert sätt, ordna sittplatser för utflykter, sätta upp papperskorgar så att man lätt kan kasta sina sopor med mera. Därtill tror vi att en skylt eller liknande som påpekade något om Bondgårdsberget och staden som utsikten består av, med dess historia skulle vara ett positivt tillägg, något som kan uppskattas både av invånare och besökande människor. En handikappanpassad stig kanske också kan skapas. Möjligheterna är oändliga.

Det är viktigt att bevara den naturliga lekplats det blivit med skog, buskage och grönt, för att stimulera barns fantasi och upplevelse av natur. Det handlar om att höja värdet av området, inte ändra det.

Vänsterpartiet Köping föreslår därför Köpings Kommunfullmäktige att

 

…att se över och åtgärda säkerheten för barn och vuxna på Bondgårdsberget.

 

… att se över hur Bondgårdsberget kan göras till en mer trivsam och intressant plats för kommunens invånare och besökare, samtidigt som den naturliga skogslekplatsen bevaras.

 

Andreas Trygg                          Helen Lindblom

__________________              ____________________

 

Sara Sjöblom                           Håkan Eklund

__________________              ____________________

 

Kopiera länk