Lokalpolitik

Motion – breddad introduktion för vikarier inom våra pedagogiska verksamheter.

I slutet av maj lämnade Vänsterpartiet i Köping in följande motion till Kommunfullmäktige:

Behovet av vikarier i våra kommunala, pedagogiska verksamheter är stort. Det handlar både om vikarier vid längre frånvaro, samt bemanning där det finns behov av extra stöd. Många av de som anställs via rekryteringen saknar pedagogisk utbildning och vissa saknar dessutom yrkeserfarenhet. Samtidigt ska dessa personer kunna skollagen, arbeta efter skolans värdegrund och möta barn med särskilda behov.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta att:

– introduktionen av vikarier även ska omfatta information om skolans värdegrund.

 – möjligheterna att ge vikarier någon form av förberedande utbildning i att hantera en elevgrupp ses över.

Kopiera länk