Pressmeddelanden

Vi vill se Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt som partiledare

PRESSMEDDELANDE 2011-09-13

Vänsterpartiet ska vid kongressen 5-9 januari 2012 välja ny partiordförande. Runt om i landet pågår det diskussioner om det ska vara delat ledarskap eller inte och vem eller vilka som är lämpligast att leda partiet. Vänsterpartiet i Köping har vid ett välbesökt medlemsmöte den 12 september beslutat att förorda dubbelt ledarskap. Våra kandidater är Ulla
Andersson, riksdagsledamot och talesperson i ekonomiskpolitiska fr
ågor och Jonas Sjöstedt, även han riksdagsledamot och f d EU-parlamentariker.

Köping den 13 september 2011

Tanja Linderborg

ordförande (V) i Köping

tel: 0221-403 92 eller 070-530 42 08

Kopiera länk