Landstingspolitik

Bekämpa barnfattigdomen i Köpings kommun

MOTION INLÄMNAD TILL FULLMÄKTIGE 2011-06-20

Barnfattigdomen ökar i Sverige och allt fler växer upp under knappa ekonomiska förhållanden. Under perioden 2006 och 2010 beräknas barnfattigdomen ha ökat med närmare 50 procent i landet. I Västmanland tillhör Köping de kommuner som har högsta barnfattigdomen jämfört med befolkningsmängd.

Vänsterpartiet i Köping anser att det är oacceptabelt att klyftorna ökar och att fler barn får det sämre. De rikaste hushållen får det bättre medan de fattigaste hamnar efter. Det krävs många åtgärder för att utjämna dessa skillnader i barns uppväxtvillkor. Insatser krävs både nationellt, regionalt och på kommunal nivå. Vad kan vi i Köpings kommun göra åt barnfattigdomen?

För att ta reda på det och agera på ett strukturerat sätt menar vi att det behövs en handlingsplan. Men vi kan redan idag genomföra åtgärder som minskar skillnaderna.

Inom skolan anser vi att ingen ska behöva avstå ifrån inslag i utbildningen på grund av avgifter. Skolinspektionen har fastslagit att endast obetydliga avgifter får tas ut i samband med t.ex friluftsdagar. Men enligt en undersökning från Majblomman framgår det att smärtgränsen för många ekonomiskt utsatta familjer går redan vid 20 kr per person, vilket är långt under den summa som Skolinspektionen anger som obetydlig. Vi menar att ingen elev i skolan ska tvingas avstå från en aktivitet på grund av att föräldrarna inte har råd och att skolorna i Köping därför ska vara avgiftsfria.

Vänsterpartiet i Köping föreslår

Att

all skolverksamhet ska vara avgiftsfri, detta inkluderar självfallet skolresor och friluftsdagar.

Att

kommunen tar fram en handlingsplan för hur barnfattigdom ska bekämpas

Andreas Trygg                                                               

Jan Fransson

Yvonne Blücher                                                            

Peter Ekelund

Kopiera länk