Lokalpolitik

Vänsterpartiets kommunfullmäktigeledamöter i Köping

Den första november sammanträdde de nya ledamöterna i kommunfullmäktige i Köping. Vänsterpartiet är representerat med fyra ledamöter.

Ordinarie ledamöter:

Andreas Trygg [email protected] 073-6996069
Jan Fransson [email protected] 070-3241687
Yvonne Blücher [email protected] 070-3770061
Peter Ekelund [email protected] 070-2053370

Ersättare:
Sara Sjöblom [email protected] 070-4522405
Stefan Lundborg [email protected] 073-6544452

Kopiera länk