Debattartiklar

I den fria konkurrensens Sverige säger skoleleven: ”Om inte fröken är snäll så tar jag min skolpeng och går”

DEBATTARTIKEL 2010-09-14

Efter högerregeringens nedskärningar i offentlig sektor( enligt Kommunal 33000 personer) är det dags att gå framåt. Det har varit fyra år av en medveten precisionsbombning av välfärden riktad mot fackföreningarna,socialförsäkringarna och skolan.

Centern och Alliansen i Köping önskar en friskola .Jag tycker att vi ska fortsätta satsa på våra kommunala skolor med bättre utvärdering mer It och bättre personalresurser. Nu vill Centerpartiet i Köping konkurrensutsätta våra barn.
Friskolorna leder enligt skolverkets egna rapporter till ökad segregering, vilket är en anledning till sjunkande resultat i skolan. Friskolorna har haft möjlighet att kunna välja sina egna elever: elever med särskilda behov har man kunnat välja bort, Det har varit möjligt att kunna driva friskola utan slöjdlokaler, skolbibliotek utan skolhälsovård med teoretisk idrott och gymnastik och eleverna betyg har trissats uppåt som konkurrensfördel .

Friskolorna har lägre lärartäthet färre lärare med behörighet och har därigenom kunnat pressa lönerna neråt. Skolornas vinster investeras inte i personal, elever eller i skolan utan hamnar i skatteparadis som kanalöarna.
Att Centern liksom svenskt näringsliv låter vinsten gå före eleverna som vilken handelsvara som helst är kunskapsfientligt. Utbildning är för vänsterpartiet en rättighet för alla utan hänsyn till plånbok och socioekonomiska förutsättningar.

Stefan Lundborg V

Kopiera länk