Lokalpolitik

Håll ihop Köping!

Arbetslösheten skapar ett delat samhälle. Vi vill att Köping håller ihop. Den offentliga sektorn, vår gemensamma välfärd är den bästa motorn i utvecklingen för ett solidariskt samhälle. Att omvandla utgifter för arbetslöshet till jobb i skola, vård och omsorg är en vinst för oss alla.

(V)i kommer att arbeta för

att möjligheterna till egen försörjning ökar

att fler utbildningsplatser för vuxna skapas

att privatisering av äldreomsorg, skola, handikapp- och barnomsorg motverkas

att heltid ska vara en rättighet men deltid en möjlighet för alla anställda i kommunen

att den kommunala skolan fortsätter att utvecklas,vi säger NEJ till friskolor och vi vill motverka segregering

att äldre par ska kunna bo tillsammans om de vill, även om de har olika vårdbehov

att fler senior- och trygghetsbostäder skapas

att barn och ungdomar med funktionsnedsättning får stöd och uppmuntran att utöva olika aktiviteter utifrån sin förmåga

att parkeringen vid Krillans sportfält blir asfalterad och att attraktiv cykelparkering byggs

att kommunala naturreservat vid Malmön och Norsa bildas

att andelen närproducerad och ekologisk mat inom förskolan, skolan och äldreomsorgen ökar

 

“Välfärd skapas genom människors arbete”

Vänsterpartiets kandidater i Köping

Kopiera länk