Event

Läs distanskurs på Kvarnby folkhögskola!

Under våren 2010 genomförs valstudier i samarbete mellan Kvarnby folkhögskola och Vänsterpartiet. Kursens fokuserar på valrörelsens politiska huvudfrågor samt utåtriktat valkampanjarbete.
Mål

Kursdeltagarna ska efter kursen känna ett ökat politiskt självförtroende och fördjupade kunskaper om Vänsterpartiets politik och praktik. Tyngden ligger på utåtriktat valarbete. Vi har möjlighet att lägga upp ett kursspår för kommunal- och lanstingspolitiker.

Metod

Distansperioden består av en webbaserad studiecirkel. Under studieperioden läses relevant litteratur och relevanta partidokument. Målet är att relatera partiets program till en politisk vardag. Hur kan vi jobba med valplattformen? Hur kan vi nå ut med vårt budskap? är frågor som står i centrum.

Kommunikationen mellan kursdeltagarna sker via konferenssystemet FirstClass och Folkbildningsnätet, de svenska folkhögskolornas gemensamma kommunikations- och resursbank.

Innehåll

Vi varvar pass om de stora valfrågorna på grundval av partiets material med pass som handlar om olika sätt att nå ut med vårt budskap, dörrknackning, att möta folk, sociala medier, att inspirera varandra, att delta i paneldebatter, att jobba med media, m m

Vid behov (avgörs i kursgruppen) handlar den avslutande perioden om det praktiska parlamentariska arbetet.

Anmälan

Kursen startar den 8 mars och pågår till 18 juni. Kursen är kostnadsfri och alla medlemmar i partiet är välkomna att anmäla sig. Det gör man direkt till skolan genom att skicka ett mejl till 

[email protected]

Vid anmälan uppges: namn, personnummer, postadress, län där man är folkbokförd, telefonnr, epost, avslutad utbildning: grundskola/gymnasium/högskola, medborgarskap

Dessa uppgifter behandlar skolan i enlighet med PUL och sekretesslagen. De behövs för rapportering till SCB.

Kopiera länk