Lokalpolitik

Återvinning i Munktorp

Att återvinna sitt avfall är bra för miljön. För att få fler människor att återvinna, behövs återvinningsstationer där folk bor, även utanför centrum. Du ska inte behöva åka nästan en mil för att återvinna ditt avfall, därför har Vänsterpartiet i Köping lämnat in en motion om att ordna en återvinningsstation i Munktorp.

Läs motionen här nedanför.

Återvinningsstation (FTI) i Munktorp

Att vi befinner oss i ett akut klimatnödläge vet de flesta. Enligt FN:s klimatpanel IPPC krävs omedelbara och omfattande insatser för att hindra att den globala uppvärmningen överstiger 1,5 grader, som är ett kritiskt värde.

Omkring hälften av de värden som visar hur planeten mår är extremt dåliga, enligt en rapport från ett internationellt forskarlag, som publicerats i tidskriften Bioscience hösten 2022. Forskarna skriver i rapporten att vi måste sluta överkonsumera, minska avfallen, och arbeta med att införa jämlika, hållbara och ekologiska ekonomiska system som leder till större social rättvisa. En av forskarna bakom rapporten är Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Något som är enkelt att göra för de flesta är att återvinna sina sopor. Genom att underlätta återvinning tar vi ett steg i rätt riktning för att förbättra vårt klimat.

Idag finns flera återvinningsstationer i centrala Köping, samt en i Kolsva. Munktorp saknar återvinningsstation, vilket innebär att boende där måste åka nästan en mil, enkel resa, till centrala Köping för att återvinna sitt avfall. Det ska vara enkelt för människor att bidra till att förbättra klimatet. Om en återvinningsstation placeras i Munktorp förenklar vi avfallsåtervinningen för de boende där. I en tid när vi dessutom behöver minska bilkörning med fordon som drivs av fossila bränslen, är varje resa vi kan spara in på en vinst för klimatet.

Vänsterpartiet Köping föreslår fullmäktige att besluta:

att Köpings kommun uppmuntrar Vafab Miljö att placera en återvinningsstation i Munktorp.

Andreas Trygg                          Helen Lindblom

__________________              ____________________

 

 

Kopiera länk