Lokalpolitik

Budget 2022

Budget för Köping 2022

Vänsterpartiet i Köping har idag varit med och lämnat in budget för 2022 i Köpings kommun.

Vi gör det tillsammans med S, M och L.

Budgeten antogs av kommunstyrelsen idag och den kommer definitivt beslutas av kommunfullmäktige den 21 juni.

Satsningar som vi i V är stolta över att ha med i budgeten är bl.a. mer stöd till barn som bevittnat/upplevt våld i hemmet. Totalt så tillför vi Social- och arbetsmarknadsnämnden 4 miljoner mer än budget förra året.

Vi lägger även pengar på vinterkläder till personal inom förskolan, samt tillför mer pengar till grundskolornas elevhälsa. Vi tillför Utbildningsnämnden 7,5 miljoner kronor mer än budget 2021. Ett glädjande besked för många är att dagmammorna blir kvar.

Vård och omsorg får sin budget utökad med 9 miljoner kronor och de är pengar som bl.a. ska gå till personalförstärkningar och utveckling av välfärdstekniken. 

Kultur och folkhälsa tillförs 3 miljoner och i det så ingår det att permanenta det framgångsrika arbetet som ungdomscoacherna gör som bidrar till trygghet i kommunen. 

Det finns även fler satsningar som görs, det som är beskrivet i texten ovan är budgeten i stora drag. 

Vi är nöjda att från Vänsterpartiet vara med och ta ansvar för Köpings kommun även under 2022, vilket är den 24 budgeten i rad som vi i Vänsterpartiet är med och får igenom i Köpings kommun.

Kopiera länk