artikel

Motion – Biltrafik vid skolor

2019-12-16 lämnade vi in denna motion till Köpings kommunfullmäktige.

Var vardagsmorgon är det livlig gång- och cykeltrafik på vägar som leder till kommunens skolor. Även närliggande bilvägar är livligt trafikerade då många barn får skjuts. Vid Östanåsgatan, sträckan mellan St. Olovskolan och korsningen vid Ringvägen, är trafiksituationen stundtals kaotiskt. Likaså vid badhusparkeringen nedanför Karlbergsskolan, för att nämna två exempel. Detta beklagliga uppstår till stor del på grund av somliga bilisters ignorerande av rådande hastighetsbegränsningar.

För att förhindra eventuella olyckor behövs det åtgärder som garanterar att Köpings alla barn kan ta sig tryggt till skolor utan att röra sig i potentiellt farliga trafiksituationer.

Vänsterpartiet yrkar därför att:

Köpings Kommun ser över rådande trafiksituationer på gator i närhet till kommunens skolor och därpå vidtar lämpliga åtgärder i form av exempelvis vägbulor eller liknande.

Kopiera länk