Lokalpolitik

Inför valet i Köpings kommun

 

Vad vill vi i Vänsterpartiet göra i Köping de kommande åren? Svaret på den frågan är att vi vill göra väldigt mycket. Hur mycket vi kan göra beror givetvis på hur många röster vi får i valet, både på lokal nivå och på riksdagsnivå. Om högern vinner i riksdagen, förlorar kommunerna mycket av de bidrag som vi får nu, och då förändras givetvis förutsättningarna. Vi i Vänsterpartiet lovar att vi ska göra så gott vi kan för att driva igenom så många av våra hjärtefrågor som möjligt, och att göra vårt bästa för att skapa ett Köping för alla, inte bara för de rikaste.

Vårt kommunala program finns för närvarande hos ett lokalt tryckeri, eftersom vi har valt att gynna våra lokala företag när det är möjligt. Programmet kommer att presenteras både här på hemsidan och i pappersform så fort det är färdigtryckt, förhoppningsvis i början av augusti. I väntan på det kan du läsa ett urval av det vi vill göra i Köping, och lite om vad vi redan har varit med och drivit igenom.

Vi vill införa
 • 6 timmars arbetsdag på försök på vissa kommunala arbetsplatser
 • Friskvårdspeng i stället för friskvårdstimme för kommunens anställda
 • Fria utearbetskläder till fritidspersonal
 • Ökad grundbemanning inom vård och omsorg
Vi vill bygga / skapa
 • Fler cykelvägar, t ex Köping – Kungsör och Köping – Munktorp
 • rondell vid Big Inn-infarten
 • Ny konstgräsplan
 • Kommunalt naturreservat vid Norsa och Malmön
 • Bättre förutsättningar för att bygga billiga hyresrätter
 • Förskolor och skolor efter behov
Vi vill fortsätta att utveckla
 • Arbetet med att stimulera företagandet i köping
 • Den etniska mångfalden inom kulturskolan
 • Förutsättningarna för såväl grundläggande som högre vuxenutbildning
 • Elevhälsan för alla elever på våra skolor
 • Kollektivtrafiken
 • Möjligheterna till sysselsättning för dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden
Vi vill sätta stopp för
 • Delade turer på kommunala arbetsplatser
 • Bristfälligt underhåll av våra idrottsplatser
 • För stora barngrupper inom förskola, skola och fritidshem
 • Vandalisering och missbruk genom förebyggande arbete, inte genom inskränkningar och förbud
 • Privatiseringar av kommunala verksamheter
Exempel på vad Vänsterpartiet i Köping har varit med och genomfört sedan förra valet
 • Ökad andel ekologisk mat inom förskola, skola och äldreomsorg
 • Rondell vid Tunadalsgatan / Torggatan
 • Kombinerat badhus / idrottshall
 • Fortsatt stöd till Kvinnojourens arbete
 • Heltid en rättighet, deltid en möjlighet, på alla kommunala arbetsplatser
 • Fria utekläder till förskolepersonal
 • Läxhjälp och lovskola
 • “Fri tid” inom hemtjänsten. Det vill säga tid som brukaren själv bestämmer över.
 • Framtagande av ett integrationpolitiskt program
 • Fritt wifi på stategiska platser i Köpings kommun

 

Kopiera länk