Motioner

Motion om skolfotografering

Motion

Skolfotografering

Inom Köpings skolor och förskolor genomförs varje terminsstart av tradition skolfotografering där skolan beställer klass-/gruppfoton, och vårdnadshavare kan beställa individuella barn-/elevporträtt, ofta till krångliga villkor.

Syftet med individuella barn-/elevporträtt kan starkt ifrågasättas då många idag så gott som dagligen tar olika selfies och groupies med mobilkameror, läsplattor, m.m.

Flera kommuner i Sverige har redan tagit bort den individuella porträttfotograferingen.

Skolkatalogen är bra och säljs ofta till en lägre kostnad än själva porträtten. Skolkatalogen används också i skolans egen verksamhet till exempel för att identifiera elever.

Går fotograferingen att lösa på något annat sätt?

Hur har kommuner som tagit bort porträttfotograferingen löst det?  

 

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta

-att    se över behovet av fotografering i Köpings förskolor/skolor.

-att    undersöka mer tidsenliga alternativ.

Kopiera länk