Landstingspolitik

Riksdagsledamöter besöker vård- och omsorgscollege i Köping

PRESSMEDDELANDE 2011-05-23

Riksdagsledamöterna Kent Persson (V) och Mia Sydow Mölleby (V) besöker under onsdagen Vård- och omsorgscollege i Köping.

– Det är viktigt att vi får fler ungdomar att intressera sig för vård- och omsorgsyrken. Bristen på välutbildad personal är påtaglig och stora pensionsavgångar väntar de kommande åren. Vård och omsorgscollege i Köping har ett intressant arbetssätt med tydlig koppling till arbetslivet, säger Kent Persson, riksdagsledamot från Västmanland.

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform mellan arbetsliv och utbildningsanordnare inom vård och omsorg. Syftet med skolformen är att höja kvaliteten på utbildningarna för ungdom och vuxna på bland annat ”undersköterskenivå” (Omvårdnadsprogrammet på gymnasiet och motsvarande inom vuxenutbildningen), samt öka attraktionskraften för vård- och omsorgsbranschen.

Kent Persson och Mia Sydow Mölleby besöker Vård och Omsorgscollege i Köping onsdagen 25/5 kl. 9.15-11

Kontakt:

Kent Persson

070 235 05 45

Mia Sydow Mölleby

070 633 71 89

Tanja Linderborg, ordförande i Vänsterpartiet Köping

070 530 42 08

Kopiera länk