Lokalpolitik

Besök av Västmanlands distriktsstyrelse.

Den 21/11 fick styrelsen i Köping besök av representanter från distriktsstyrelsen. Vi är fyra personer från distriktet som är ute på en turné i länet: Christine Bagger (ordinarie, Skinnskatteberg), Lars Lithammer (ordinarie, Västerås), Helen Lindblom (ersättare, Köping) och Margareta Cannerfors (politisk sekreterare, Västerås). Christine kunde tyvärr inte följa med till Köping, eftersom hon var upptagen med kommunfullmäktigemöte i Skinnskatteberg.

Tanken med turnén är att vi vill komma närmre de olika lokala föreningarna, kolla läget och se hur vi kan samarbeta och bidra till varandra på bästa sätt.

Styrelsen i Köping berättade att det just nu är 70 medlemmar. Detta gör Köping till den näst största partiföreningen i länet, efter Västerås. Köping har drygt 20 medlemmar som har politiska uppdrag, men det skulle kunna finnas plats för fler.

Vi står inför en generationsväxling i framtiden. Det finns medlemmar i Ung Vänster i kommunen, men vi har ingen aktiv förening. Där skulle kanske DS (distriktsstyrelsen) kunna hjälpa till?

Köping berättade för DS att det finns blandade aktiviteter för medlemmarna. Det är medlemsmöte en gång i månaden, där alla medlemmar är välkomna. Kulturhänget håller öppet när något dyker upp, och där är även icke medlemmar välkomna. Styrelsen använder medlemsbrevet för att sprida information och annat varje månad, och hemsidan kommer förhoppningsvis också att kunna bli en plats där det sprids information. Övriga aktiviteter har varit en grillfest i somras, och den planerade medlemskvällen och Luciafirandet. Köping är kort sagt en förhållandevis aktiv partiförening.

När det gäller kampanjer är ♥ – välfärd på gång. Den syns redan på hemsidan, och det finns flygblad utskrivna som ligger i lokalen. Vi kan eventuellt dela ut några när vi firar Lucia, om det inte stör Luciafirandet? Flygbladsutdelning är annars något som DS kanske kan hjälpa till med. Ett önskemål i DS är att flera kommuner kan hjälpa varandra med just utdelning av flygblad och kampanjer.

Köping jobbade tillsammans med Arboga över kommungränsen inför valet 2014, bland annat med gemensamma annonser i tidningen, men föreningarna gör inte så mycket tillsammans just nu. Naturliga samarbetspartners skulle kunna vara grannkommunerna i KAK.

Köping rapporterade vidare till distriktet att en stor fråga just nu är byggandet av bostäder. Det byggs mycket nu, men det räcker inte. Vänsterpartiet har ett samarbete med socialdemokraterna i Köping, och partierna är ofta överens, därför har V inte så många helt egna frågor. V har idéer, sossarna har idéer, och båda är överens.

Det man måste bli bättre på i Köping är att vara stolta över vad man har och att visa upp det och berätta om det. Köping är en kommun som inte har några privata aktörer inom barnomsorg, skola, äldrevård, flyktingboenden osv. Det är inte så många kommuner som har lyckats med det. Köping har Lagunen och SFA (Svenska för akademiker) som fungerar väldigt bra, bara för att nämna några exempel.

Styrelsen i Köping satte upp ett antal punkter som handlar om vad styrelsen förväntar sig av DS.

  • DS ska vara en kunskapsbank och erfarenhetsbank
  • Det ska finnas folk att ringa till, både inom DS och att DS är kontaktförmedlare.
  • Träffar för att krympa distriktet, så att avståndet minskar både mellan DS och föreningarna, och mellan de olika föreningarna.
  • Det vore bra om Köping fick hjälp av DS med att nätverka med andra partiföreningar.

Jag tror att både styrelsen i Köping och distriktsstyrelsen tyckte att det var ett givande möte. Det här var ett bra tillfälle för oss att stämma av med varandra, komma närmare varandra, och att känna av läget. Om vi kan få till ett bra samarbete mellan DS och alla länets föreningar redan nu, så har vi mycket större chanser att göra ett bra val 2018, med hjälp av varandra.

 

      Text: Helen Lindblom, ersättare i distriktsstyrelsen och ledamot i Köpings styrelse.

Kopiera länk