Vår politik – Köping

Vänsterpartiet i Köping vill införa:

 • Sex timmars arbetsdag, på försök, på vissa kommunala arbetsplatser.
 • Fritt WiFi i centrum.
 • Fria utekläder för förskole- och fritidspersonal.
 • Barnomsorg på obekväm arbetstid för t.ex. skiftarbetare.
 • Obligatorisk läxhjälp i den mån läxor ges.
 • ”Fri tid” inom hemhjälpen. Det vill säga tid som brukaren själv bestämmer över.

Vänsterpartiet i Köping vill bygga/skapa:

 • Fler cykelvägar, t.ex. Köping-Kungsör och Köping-Munktorp.
 • Rondell vid Big Inn-infarten samt vid Tunadalsgatan/Torggatan.
 • Kombinerat badhus och idrottshall.
 • Ny konstgräsplan.
 • Kommunalt naturreservat vid Norsta och Malmön.

Vänsterpartiet i Köping vill fortsätta att utvecka:

 • Arbetet med att stimulera företagandet i Köping.
 • Heltid är en rättighet, deltid en möjlighet på alla kommunala arbetsplatser.
 • Den etniska mångfalden inom kulturskolan.
 • Förutsättningarna för såväl grundläggande som högre utbildning.
 • Ett integrationspolitiskt program.
 • Arbetet med att öka andelen ekologisk mat inom skola och äldreomsorg.

Vi vill sätta stopp för:

 • Delade turer på kommunala arbetsplatser.
 • Bristfälligt underhåll av våra idrottsanläggningar.
 • För stora barngrupper inom förskola, skola och fritidshem.
 • Privatisering av kommunala verksamheter.

KÖPING ÄR INTE TILL SALU!

För mer information, ladda ner vår valfolder:

Vänsterpartiet Val 2014