sida

Türkçe

Türkçe

Vänsterpartiet (Sol Parti), sosyalist ve feminist bir partidir. Parti politik ve toplumsal altüstoluşların yılı olan 1917′nin mayıs ayında İsveç Sosyaldemokrat Sol partisi olarak kuruldu. Parti daha sonra İsveç Komunist Partisi, Sol Parti Komunistler olarak gelişti. 1990′dan itibaren ise kısaca Sol Parti adını aldı. Parti 90 yıllık tarihi boyunca toplumsal refah, eşitlik, barış, dayanışma ve demokrasi için mücadele verdi.

İş
Parti, herkese iş hakkı ve işyerindeki hakları temel prensipleri arasında görür. İsveç’te yeni liberal ekonomik politikaların uygulamaya konulmasıyla, geçici ve güvencesiz işe alınmaların yaygınlaşması ile birlikte iş güvencesi de azalmaya başladı. Partimiz, halka daha iyi hizmet götürmeyi garantilemek ve işsizlikle mücadele edebilmek için, kamu sektörünün daha fazla istihdam sağlamak yönünde inisiyatif alması gerektiğini düşünmektedir.

Refah
”İsveç Modeli” İsveç halkını yüksek yaşam kalitesine ulaştırmayı başarmış olmada uluslararası bir kabul görmüştür. Ne var ki bu model refah devletini ortadan kaldırmak isteyen sağ güçler tarafından sürekli bir saldırı altındadır. Kamu sektörünü koruyup geliştirmek ve hükumetin özelleştirme politikalarına karşı çıkmak zorundayız.

Feminizm
1996 yılı kongresinde feminizm, Parti’nin ideolojik doğrultusunu oluşturan omurgalardan bir haline geldi. Parti, işyerleri, okullar, politik yaşam ve de toplumsal hayatın her alanında kadınlara yönelik tüm haksızlıklara karşı mücadele eder.

Çevre
Sol Parti, çevremizi koruma ve onu gelecek kuşaklara bırakma ihtiyacının tam bilincindedir. Partimiz, iklim değişikliklerini önleyebilme ve karbondioksit oranının düşürülmesi doğrultusunda aktif bir politika gütmektedir.

Parti örgütlenmesi
Parti’nin yaklaşık 12000 üyesi vardır. Parti örgütlenmesi bölge örgütlerinden oluşur. Batı Götaland bölgesinin dışında, her bölge örgütü bir İsveç ilini kapsamaktadır. Bölge örgütleri de kendi içinde derneklerden oluşur. Genelde her dernek bir İsveç belediyesini kapsar.

Parti kongresi partinin en yüksek karar organıdır ve 2 yılda bir toplanır. Kongre delegeleri bölge örgütleri tarafından seçilir. Parti kongresi, parti programını, tüzüğü ve diğer politik belgeleri karara bağlar. Bundan başka, genel başkan ve parti yönetim kurulunu seçer. 2004′ten beri parti başkanı Lars Ohly’dir.

Parti, ulusal parlamentoda, tüm il genel meclislerinde ve ülkedeki belediyelerin çoğunluğunda temsil edilmektedir. Parti, aynı zamanda Avrupa Parlamentosu’nda temsil edilmektedir. Ayrıca Avrupa Parlamentosu’nda Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu konfederal grubunun içerisinde yer almaktadır.

Gençlik ve üniversite öğrencileri düzeyinde Genç Sol ve Sol Öğrenciler Birliği aktiftir. Bu örgütler, Parti’nin amaçlarını paylaşmak ve Parti ile yakın işbirliği içerisinde olmakla birlikte, bağımsız örgütlenmelere sahip olup kendi programlarına sahiptirler.

Kopiera länk