sida

Styrelse

Ordförande, arbetsutskott,firmatecknare, ansvarig för utåtriktat arbete.

Yvonne Blücher-Svensson

[email protected]

Yvonne Blücher-Svensson är rutinerad inom det politiska arbetet. Hon blev medlem i partiet 2009, och har sedan dess hunnit med att vara ledamot i kommunfullmäktige och varit vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden. Numera är hon ordinarie ledamot i Vård- och omsorgsnämnden och i nämndens arbetsutskott. Hon är även ordförande i Vänsterpartiet Köpings partistyrelse sedan februari 2020. Yvonne är nöjd med de uppdrag hon har, och tycker att uppdraget i Vård- och omsorg är stimulerande.

Viktiga frågor för Yvonne är vård och omsorg, sjukvård, skola och sysselsättning. Detta avspeglas på hennes val av yrke, hon är verksamhetschef för en vårdcentral och distriktssköterska.

Yvonnes politiska framtidsdröm är att Vänsterpartiet ska växa, eftersom vi har en bra politik som gynnar många.

Yvonne är gift med Håkan, bor i lägenhet och har husvagn. Hon har två söner, fyra barnbarn och två bonusbarnbarn. Att umgås med barnbarnen är ett av Yvonnes stora intressen. Övriga intressen är att läsa, motionera och självklart partiet. Yvonne är nöjd med livet och har en positiv och lösningsfokuserad inställning.


Vice ordförande, arbetsutskott, ansvarig för utåtriktat arbete.

Lennart Engman

[email protected]

Lennart Engman har varit medlem i Vänsterpartiet sedan 2014. Lennart, som de flesta känner som Lelle, har flera uppdrag inom partiet. Förutom att vara vice ordförande i Köpings partiförening, är han ordinarie ledamot i Västmanlands distriktsstyrelse, styrelseledamot i Mälarhamnar och sitter i den kommunala revisionen. Lelle trivs med sina uppdrag, och vill gärna fortsätta med dem i framtiden. Tidigare har han varit ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden, det tyckte han också var intressant.

Frågor som är extra viktiga för Lelle är att han vill se ett rättvist och jämlikt samhälle. Han drömmer om ett rött samhälle utan rasism.

Lennart jobbar som verkstadsarbetare på Volvo powertrain. Där är han även förtroendevald som skyddsombud.

På fritiden tycker Lelle om att leva husbilsliv. Han tycker också om friluftsliv med både jakt och fiske. Ett annat stort intresse är hockey, och det självklara laget att hålla på är VIK.


Kassör, firmatecknare, ansvarig för politiskt arbete.

Andreas Trygg

[email protected]

Andreas Trygg är en av våra mest rutinerade politiker, och den enda i Vänsterpartiet Köping som arbetar heltid med sina uppdrag. Han är kommunalråd, och i kommunalrådsuppdraget ingår det många andra uppdrag. Andreas sitter även i kommunstyrelsens arbetsutskott, han är ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden, och vigsel- och begravningsförrättare. Han är nöjd med de uppdrag han har idag.

Andreas Trygg blev medlem i Vänsterpartiet 1997. Frågor som är extra viktiga för honom är jämlikhet och sysselsättning.

Andreas drömmar och visioner är att få ha friska släktingar och vänner. På fritiden ägnar han sig åt böcker och idrott, när han inte är upptagen med att medverka i filmer. Andreas hade en roll i Tårtgeneralen, som spelades in i Köping, och nu ska han även medverka i den ungdomsserie som spelas in här för SVT. I ungdomsserien spelar han pappa till en av tjejerna som serien handlar om, och det tycker han är väldigt spännande.


Ledamot, sekreterare. Ansvarig för medlemsbrev, hemsida och Facebook.

Helen Lindblom

[email protected]

Helen är en gammal punkare som har försökt förändra samhället genom att göra revolution en längre tid. 2014 gick hon med i Vänsterpartiet för att försöka förändra på politisk väg. Helen är, förutom att vara ledamot och sekreterare i styrelsen, ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden. Dessa uppdrag vill hon gärna fortsätta med i framtiden. Hon har tidigare varit ersättare i vård- och omsorgsnämnden, och ersättare i Västmanlands distriktsstyrelse.

Helens viktigaste frågor är jämlikhet, rättvisa och att få bort de klasskillnader som finns i samhället. Ett viktigt motto för Helen är ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”. Hon drömmer om ett samhälle där alla är lika mycket värda, och där alla får den hjälp och det stöd de behöver. Vänsterpartiet har en stor roll i utvecklingen mot ett sådant samhälle.

Helen jobbar som slipare på ett litet industriföretag i Köping. Hon är fackligt förtroendevald som arbetsplatsombud.

På fritiden tycker hon om att resa med husbilen, både i Europa och inom Sverige. Mycket tid ägnas åt politiken. Ett nytt intresse sedan hon blev husägare är att pyssla i trädgården. Musik står också högt upp på listan, både att lyssna på och att spela själv. Just nu håller hon på att lära sig att spela dragspel.


Ledamot. Ansvarig för internt arbete.

Eva Enqvist

[email protected]

Eva Enqvist är en av våra riktiga veteraner, hon har varit medlem i partiet sedan 1994. Eva är ledamot i styrelsen i Vänsterpartiet Köping, ersättare i Kommunfullmäktige sedan 2020, och ersättare i Utbildningsnämnden. Andra uppdrag som Eva tycker skulle vara intressanta är att sitta i social- och arbetsmarknadsnämnden.

En mycket viktig fråga för Eva är allas rätt att få utbildning efter sin förmåga. De som har särskilda behov av något slag måste få den hjälp och det stöd de behöver. Hon drömmer om fred och om att ordet fattigdom ska kunna försvinna.

Till vardags jobbar Eva som fritidspedagog. På fritiden tycker hon om att resa till varma länder, eftersom hon tycker mycket om värme, och att luffa runt med husbilen tillsammans med sin man Berra.


Ledamot. Ansvarig för internt arbete.

Sadik Bayram

[email protected]

Sadik har varit medlem i Vänsterpartiet sedan 2017. Det här är hans andra år i styrelsen. I framtiden är han intresserad av vilket uppdrag som helst, där partiet tycker att han skulle passa, gärna inom den kommunala politiken.

Viktiga politiska frågor för Sadik är bland annat demokrati och att alla människor ska vara lika mycket värda. Han vill gärna hjälpa till att bygga vidare på demokratin, och kämpa för att bevara och stärka den demokrati som vi har idag.

Sadik vill kämpa för kurdernas rättigheter. Han vill att 45 miljoner kurder som bor i hela världen ska få självständighet.

Sadik är kurd från Turkiet, men bor numera med sin familj i Köping. Han jobbar som CNC-operatör på Volvo Powertronic i Köping.

Sadik har många fritidsintressen. Han tycker bland annat om fotboll, att läsa böcker, fiska, resa och laga mat.


Ledamot. Ansvarig för politiskt arbete.

Helena Björnberg

[email protected]

Helena Björnberg är en av våra nya medlemmar, hon blev medlem hösten 2019, och var redan från början intresserad av att engagera sig i det politiska arbetet. Hon blev invald i styrelsen i februari 2020, och ser fram emot att få fler uppdrag. Helena tycker att det skulle vara intressant att sitta som ledamot i någon nämnd, oavsett vilken, och att vara nämndeman.

Viktiga frågor för Helena är sociala frågor, bostad och försörjning för alla, och kultur. Hon drömmer om välfärd för alla och ett bra socialt skyddsnät för våra äldre medborgare.

Helena jobbar som förvaltningshandläggare i Kungsörs kommun, men blir snart ålderspensionär. Hon har arbetat både med sociala frågor och kulturfrågor.

På fritiden ägnar sig Helena åt konst, litteratur, resor och handarbeten. Hon har varit aktiv i olika föreningar såsom Kvinnojouren, Amnesty, Brottsofferjouren och en konstförening. Hon har tre vuxna barn och fem barnbarn som hon älskar mest av allt.


Ledamot.

Mikaela Blom

Mikaela är en kvinna med många järn i elden. Hon jobbar som personlig assistent i Köping, och kommer även att hjälpa till att vårda corona-patienter på Danderyds sjukhus.

Mikaela gick med i Vänsterpartiet efter valet 2018, då hon tyckte att valresultatet blev en katastrof och att vi måste hjälpas åt att göra något åt det. Eftersom Vänsterpartiet är det bästa partiet, blev hon medlem där. Hon ville gärna engagera sig i det politiska arbetet, och blev ledamot i styrelsen i februari 2019. Hon är även ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Där är hon även ersättare i arbetsutskottet. Mickis, som vi ofta kallar henne, känner att det är de uppdrag hon vill ha.

Frågor som är viktiga för Mickis är egentligen alla frågor, men om man ska nämna något som är extra viktigt att förändra så är det frågor som rör vård- och omsorg och invandring, integration och rasism. Mickis dröm är att en dag ska alla vara lika mycket värda.

Mickis fritidsintressen är många, bland annat katter, motorcyklar, skogen, umgås med vänner, fika och MUSIK, med stora bokstäver.


Revisorer: Ove Svensson och Hans-Olov Sjölund

Revisorssuppleant: Tomas Eklund


Valberedning: Hans-Olov Sjölund, Håkan Eklund, Sara Sjöblom


Medlemsregistret: Jan Fransson, Yvonne Blücher-Svensson


 

Kopiera länk