sida

Styrelse

Ordförande, verkställande utskott: Sara Sjöblom

[email protected]


Kassör, verkställande utskott: Andreas Trygg

[email protected]


Sekreterare, verkställande utskott: Helen Lindblom, ansvarig för hemsida och medlemsbrev

[email protected]


Ledamot: Eva Enqvist-Olsson

[email protected]


Ledamot: Lennart Engman

[email protected]


Ledamot: Mikaela Blom

[email protected]


Ledamot: Sadik Bayram

[email protected]


Revisorer: Ove Svensson och Hans-Olov Sjölund

Revisorssuppleant: Yvonne Blücher-Svensson


Valberedning: Hans-Olov Sjölund, Yvonne Blücher-Svensson och Håkan Eklund


Medlemsregistret: Alexandra Kivelä och Jan Fransson

Kopiera länk