sida

Styrelse

Håkan Eklund, Robin Hjalmarsson, Andreas Trygg, Stefan Lundborg, Sara Sjöblom, Eva-Enqvist-Olsson, Helen Lindblom.

 

Ordförande: Sara Sjöblom

[email protected]


Kassör: Andreas Trygg

[email protected]


Sekreterare: Helen Lindblom, ansvarig för hemsida och medlemsbrev

[email protected]


Ledamot: Eva Enqvist-Olsson

[email protected]


Ledamot: Lennart Engman

[email protected]


Ledamot: Mikaela Blom

[email protected]


Ledamot: Sadik Bayram

[email protected]


Revisorer: Ove Svensson och Hans-Olov Sjölund

Revisorssuppleant: Yvonne Blücher-Svensson


Valberedning: Hans-Olov Sjölund, Yvonne Blücher-Svensson och Håkan Eklund


Medlemsregistret: Alexandra Kivelä och Jan Fransson

Kopiera länk