Valberedning

Valberedning 2018

Jan Fransson, sammankallande

Alexandra Kivelä

Lena Enkvist

Yvonne Blücher-Svensson