sida

Val 2018

Dessa personer kommer att stå på våra valsedlar i kommunalvalet i september 2018.

Plats 1: Andreas Trygg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 år

Kommunalråd i Köping

Andreas är en mycket erfaren politiker, som har haft många uppdrag genom åren. Han har suttit i kommunfullmäktige sedan 1998, och dessutom haft flera uppdrag i olika nämnder. Han är ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden och i Kolsva kommundelsnämnd. Andreas är gruppledare för Vänsterpartiet i Köping, och ledamot och kassör i styrelsen.

Andreas är även aktiv inom idrottsrörelsen. Han har bland annat varit fotbollsdomare sedan 1996, och var tidigare aktiv inom Köping Hockeys styrelse.

Andreas politiska hjärtefråga är att alla människor ska ges möjligheter att växa till den person / roll som de själva vill.

På fritiden ägnar sig Andreas mycket åt idrott. Han är ledare för sin äldsta sons innebandylag. Andreas läser mycket böcker, särskilt deckare ligger honom varmt om hjärtat.

 

Plats 2: Sara Sjöblom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 år

Samtalsterapeut

Sara har varit aktiv i Vänsterpartiet sedan 2010. Hon har en ordinarie plats i kommunfullmäktige just nu, och har stått på valbar plats två gånger tidigare. Sara har även en ersättarplats i kommunstyrelsen, och är ledamot i Vänsterpartiet Köpings styrelse, där hon även har varit vice ordförande. Tidigare har hon varit förtroendevald i Barn- och utbildningsnämnden och i Kultur- och fritidsnämnden.

Sara driver organisationen Hela klassen – praktiska verktyg för ett tryggare gruppklimat, där hon bland annat besöker skolklasser och ger lärare och elever verktyg för att få en bra fungerande grupp.

Saras politiska hjärtefråga är alla barns rätt till en trygg och fungerande skoltid. Personalhälsa är också en viktig fråga.

På fritiden umgås Sara med familjen och spelar musik. Hon är även med i ett band. Bygg och hemmafix tycker hon också är kul.

 

Plats 3: Stefan Lundborg

60 år

Vårdare

Stefan har ett långt politiskt engagemang bakom sig. Han började som aktiv i FNL-rörelsen på 1970-talet. Stefan har varit aktiv inom vänstern i Köping sedan 1990-talet. Han har erfarenhet både från distriktspolitiken i Västmanland och landstingspolitiken, det som nu kallas för Region Västmanland. De senaste perioderna har Stefan haft en ersättarplats i kommunfullmäktige. Han är vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden och styrelseledamot i KBAB.

Stefan är fackligt engagerad, och är skyddsombud i Kommunal. Han har även varit med i många föreningar.

Stefans politiska hjärtefråga är allas lika möjligheter till ett gott liv utan att vara rik. Bra skola, bra sjukvård, rättvisa löner. Han tycker också att det är viktigt att kvinnor får ökat inflytande på utvecklingen. Andra viktiga frågor är full sysselsättning, att värna om barn, sjuka och funktionsvarierade. Infrastruktur, järnväg, byggnader och klimatomställning behöver vi också satsa på.

På fritiden tycker Stefan om att läsa. Han läser det mesta, allt ifrån deckare och fantasy, till vetenskap och facklitteratur. Stefan utövar Kiaikido, fredlig japansk kampkonst, och Qigong, kinesiska hälsoövningar. Han lyssnar gärna på musik, t ex Neil Young, rock och gammal blues. Resor, främst utomlands, men även i vårt vackra Sverige, tycker han också om.

 

Plats 4: Helen Lindblom

47 år

Industriarbetare

Helen har varit aktiv inom Vänsterpartiet sedan 2014. Hon har inga tidigare erfarenheter från kommunfullmäktige. Helen sitter som ledamot i Vänsterpartiet Köpings styrelse. Där har hon även varit sekreterare och ansvarig för föreningens hemsida och medlemsbrev. 2016 satt hon som ersättare i Vänsterpartiet Västmanlands distriktsstyrelse, men kände att det var politiken i Köping hon ville lägga sin energi på. Helen har även en ersättarplats i Vård- och omsorgsnämnden.

Helens politiska hjärtefråga är jämlikhet på alla plan. Det ska inte spela någon roll vart du bor, varifrån du kommer, eller hur mycket pengar du har. Alla har rätt till bra barnomsorg, skola, utbildning, sjukvård och äldreomsorg. Viktiga samhällsfunktioner t ex skola och äldreboenden bör ägas av staten, för att säkerställa jämlikhet och kvalitet, och att inga privata aktörer tar våra skattepengar och stoppar i egen ficka. Man ska inte kunna tjäna stora pengar på skattefinansierad välfärd, för att sedan gömma undan dem i något skatteparadis.

En annan viktig fråga är integrationen, där Helen tycker att vi har misslyckats helt. Vi måste ta hand om våra invandrare på ett mycket bättre sätt än vad vi har gjort hittills, och motverka utanförskap, fördomar och diskriminering.

På fritiden rymmer Helen ofta till skogen med husbilen. Helen tycker också om att göra road-trips med husbilen för att utforska andra länder.

 

Plats 5: Håkan Eklund

44 år

Fabriksarbetare till kropp och konstnärlig till själ.

Håkan har inga tidigare erfarenheter från kommunfullmäktige. Håkan har varit aktiv i Vänsterpartiet i fyra år, och skapat en bra grund att stå på. Han har även med sig en djupröd färg hemifrån. Håkan sitter i Vänsterpartiet Köpings styrelse. Han har jobbat mycket med partiets utomparlamentariska arbete, där han bland annat har varit en av huvudfigurerna bakom Kulturhäng och Kvinnofestivalen på internationella kvinnodagen. Konserter, utställningar, poesiläsningar och konstprojekt höll Håkan på med redan innan han organiserade sig i vänstern.

Håkan är fackligt aktiv, och är skyddsombud på sitt företag. Han har även startat upp några kulturföreningar.

Håkan har flera politiska hjärtefrågor. Han vill ha ett jämlikt samhälle, och anser att feminism är av högsta vikt. Det finns många orättvisa upplägg som måste upphöra om vi ska kunna bygga ett inkluderande samhälle för alla.

Miljön är också en viktig fråga för Håkan. Han tycker att Vänsterpartiets Eko-Eko-program är ett bra tänk, och vill att vi får in det i praktiskt och faktiskt bruk i de politiska besluten.

Kultur är en mycket viktig fråga. Den är inte bara livets krydda, utan för många även det enda begripliga språket. Håkan använder mycket av sin politiska energi till att möjliggöra och synliggöra den lilla kulturscenen.

På fritiden spenderar Håkan tid med familjen, gärna i sommarstugan. Han spelar i bandet Halva Mänskligheten, målar tavlor, skriver och läser gärna dussindeckare.

 

Plats 6: Birgitta Hedblom

47 år

Studerar till undersköterska, jobbar i butik och inom omsorgen

Birgitta gick med i Vänsterpartiet 2010, och har för närvarande en ersättarplats i kommunfullmäktige. Hon är ordinarie ledamot i Vänsterpartiet Köpings styrelse, och har varit ordförande i Vänsterpartiet Västmanlands distriktsstyrelse i två år, 2015 – 2016. Birgitta är även ordinarie ledamot i Social- och arbetsmarknadsnämnden, och ordinarie ledamot i Mälarhamnars styrelse.

Birgitta har även varit fackligt engagerad, och har suttit i klubbstyrelsen på sitt jobb (Handels).

Birgittas politiska hjärtefrågor är sociala frågor och välfärd.

På fritiden umgås Birgitta med nära och kära. Hon tycker mycket om att läsa, så det gör hon väldigt ofta.

 

Plats 7: Alexandra Kivelä

Snart 30 år

Markavtalsberedare för fiber

Alexandra har ingen tidigare erfarenhet från kommunfullmäktige än, förutom att hon har besökt möten som privatperson. Alexandra har varit aktiv i Vänsterpartiet Köpings styrelse, där hon har varit ledamot och medlemsansvarig. Hon sitter som ersättare i Social- och arbetsmarknadsnämnden och i Kolsva kommundelsnämnd. Hon sitter även i valberedningen i Köpings partiförening.

Alexandra är medlem i Frivilliga automobilkåren (FAK) som bandvagnsförare. Hon är ordförande i Frivilliga resursgruppen (FRG) i Köping. FRG finns som stöd vid samhällskriser. Alexandra stod exempelvis vid Elundskolan och delade ut vatten vid den stora vattenläckan för något år sedan.

Alexandras politiska hjärtefråga är ungdomar. Det måste finnas vettiga möjligheter för fritidsintressen i kommunen. Hon brinner även för psykisk ohälsa bland alla, men särskilt för att bromsa och förebygga detta i tid, istället för att släcka bränder på vuxna.

På fritiden skriver Alexandra en bok och jobbar på en föreläsning om psykisk ohälsa i unga tonåren. Hon har två hundar på heltid, och en hund på delad vårdnad. Hon spenderar mycket tid med hundarna i skogen och vid sjön. Alexandra renoverar huset i sakta mak, skruvar bil och bär ved. Sådant som kvinnor i allmänhet gör, med andra ord.

 

Plats 8: Jalal Yosufi

23 år

Statsvetare

Jalal är en av de lite nyare medlemmarna i vår partiförening. Han har inte hunnit med några formella uppdrag ännu, men har varit verksam inom föreningen en tid. Jalal kommer bland annat att följa med på distriktets årskonferens i mars.

I kommunfullmäktige skulle Jalal vilja föra en politik som grundar sig på rättvisa och jämlikhet.

Jalals politiska hjärtefrågor är att arbeta för en likvärdig skola, bättre äldreomsorg och aktiva insatser för att bekämpa socialt utanförskap bland både barn och vuxna.

På fritiden umgås Jalal med släkt och vänner. Han har även ett stort intresse för resor och för mat från olika kulturer.

 

Plats 9: Eva Enqvist-Olsson

53 år

Fritidspedagog

Eva satt i fullmäktige för åtta år sedan, men har haft en paus därifrån. Hon har dock inte varit overksam inom politiken. Eva sitter som ordinarie ledamot i Vänsterpartiet Köpings styrelse. Hon är även ersättare i Barn- och utbildningsnämnden och nämndeman i tingsrätten.

Evas politiska hjärtefrågor är alla människors lika värde, och att alla ska ha rätt till en bra utbildning, oavsett vart i Sverige man bor. Eva brinner även för att funktionsnedsatta ska ha rätt till en bra utbildning.

Fritiden spenderar Eva gärna i sin husbil, i alla fall på sommaren. På vintern åker hon gärna till ett varmt land, eftersom hon alltid fryser.

Familjen och politiken står Eva varmt om hjärtat.

 

Plats 10: Mehmet ”Momo” Tosun. Momo är det kurdiska namnet.

54 år

Egen företagare

Mehmet har inte så mycket tidigare erfarenheter från politiskt arbete, men han har ett politiskt intresse. Han har inte varit med i kommunfullmäktige tidigare.

Mehmets politiska hjärtefrågor är kurdernas rättigheter och kamp. Solidaritet och socialism är också två viktiga frågor för Mehmet.

Fritid har han inte så mycket. Som för så många andra egna företagare går den större delen av Mehmets tid åt till att jobba inom företaget.

11. Carina Eriksson

12. Kent Enkvist

13. Lena Enkvist

14. Remzi Tosun

15. Yvonne Blucher- Svensson

16. Daniel Löthskog- Kluck

17. Sonia Sandoval- Fransson

18. Tomas Eklund

19. Eva Andersson

20. Kenneth Nordberg

21. Tomas Winther

22. Marianne Edman

23. Albert Alanko

24. Ove Svensson

25. Ulf Edman

Kopiera länk