Styrelse

Ordförande: Stefan Lundborg, ansvarig för gruppen ”styrelse och nämnder”

Vice ordförande: Sara Sjöblom, ansvarig för gruppen ”utåtriktat arbete” där bland annat Kulturhäng ingår

Kassör: Andreas Trygg, gruppledare

Sekreterare: Helen Lindblom, ansvarig för gruppen ”internt arbete” där bland annat medlemsbrevet ingår

Ledamot: Birgitta Hedblom

Ledamot: Eva Enqvist

Ledamot: Markus Björk

Ledamot: Alexandra Kivelä, ansvarig för gruppen ”medlemsvård”