Styrelse 2018

Håkan Eklund, Robin Hjalmarsson, Andreas Trygg, Stefan Lundborg, Sara Sjöblom, Eva-Enqvist-Olsson, Helen Lindblom. Saknas på bilden gör Birgitta Hedblom.

Ordförande: Stefan Lundborg

     Mail: [email protected]

Vice ordförande: Sara Sjöblom

     Mail: [email protected]

Ordinarie ledamot: Andreas Trygg, gruppledare, kassör

     Mail: [email protected]

Ordinarie ledamot: Helen Lindblom, sekreterare, ansvarig för hemsida och medlemsbrev

     Mail: [email protected]

Ordinarie ledamot: Håkan Eklund, mediaansvarig, kontaktperson för Kulturhäng

     Mail: [email protected]

Ordinarie ledamot: Birgitta Hedblom

     Mail: [email protected]

Ordinarie ledamot: Eva Enqvist-Olsson

     Mail: [email protected]

Ordinarie ledamot: Robin Hjalmarsson

     Mail: [email protected]