Styrelse

Övre raden från vänster: Sara Sjöblom, Håkan Eklund, Birgitta Hedblom, Veronica Liljeberg, Andreas Trygg. Nedre raden från vänster: Stefan Lundborg, Helen Lindblom och Eva Enkvist-Olsson. Saknas på bilden: Alexandra Kivelä, Naif Aladib.

Ordförande: Stefan Lundborg, ansvarig för gruppen ”styrelse och nämnder”

     Mail: stefan.lundborg@kungsor.se

Vice ordförande: Sara Sjöblom

     Mail: pynkan@gmail.com

Ordinarie ledamot: Andreas Trygg, gruppledare, kassör

     Mail: andreas.trygg@koping.se

Ordinarie ledamot: Helen Lindblom, sekreterare, ansvarig för gruppen ”internt arbete” där bland annat medlemsbrevet ingår

     Mail: helen.lindblom2@gmail.com

Ordinarie ledamot: Birgitta Hedblom

     Mail: bitta70@live.se

Ordinarie ledamot: Eva Enkvist-Olsson

     Mail: evaenqvist@koping.net

Ordinarie ledamot: Alexandra Kivelä, ansvarig för gruppen ”medlemsvård”

     Mail: allis.kivela@hotmail.com

Ordinarie ledamot: Håkan Eklund, mediaansvarig, kontaktperson för Kulturhäng

     Mail: hakan.eklund@vansterpartiet.se

Ersättare: Veronica Liljeberg, ansvarig för gruppen ”utåtriktat arbete” där bland annat Kulturhäng ingår

     Mail: liljeberg.veronica@gmail.com

Ersättare: Naif Aladib

     Mail: nayef1982@hotmail.com