Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden
Stefan Lundborg – Vice ordförande
Eeva-Liisa Björn – Ersättare
Eva Enqvist – Ersättare
Kolsva kommundelsnämnd
Andreas Trygg – Ordförande
Leif Mikkelsen – Ordinarie ledamot
Kenneth Nordberg – Ersättare
Alexandra Kivelä – Ersättare
Kultur- och fritidsnämnden
Ulf Edman – Ordinarie ledamot
Tomas Eklund – Ordinarie ledamot
Fia Hammarhagen – Ersättare
Miljö- och byggnadsnämnden
Marie Ahlberg – Ordinarie ledamot
Kenneth Nordberg – Ordinarie ledamot
Lennart Engman – Ersättare
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Andreas Trygg Lindell – Ordförande
Birgitta Hedblom – Ordinarie ledamot
Alexandra Kivelä – Ersättare
Vård- och omsorgsnämnden
Yvonne Blücher – Vice ordförande
Marianne Edman – Ersättare
Helen Lindblom – Ersättare
Valnämnden
Shadrach Akpone – Ersättare
Övriga uppdrag
Styrelseledamot KBAB – Stefan Lundborg
Styrelseledamot Mälarhamnar AB – Birgitta Hedblom
Revisor – Ove Svensson
Revisor – Hans-Olov Sjölund
Revisorssuppleant – Yvonne Blücher-Svensson
Nämndeman – Eva Folkesson-Karlsson
Nämndeman – Eva Enqvist
Huvudman Sparbanken Västra Mälardalen – Ulf Edman
Ombud till Folkets Hus – Hans-Olov Sjölund, ordinarie
Ombud till Folkets Hus – Marie Ahlberg, ersättare
Ombud till ABF – Tomas Winter, ordinarie
Ombud till ABF – Kent Enkvist, ersättare