sida

Nämnder och övriga uppdrag

Här ser du våra representanter i nämnder och för övriga kommunala förtroendeuppdrag.

Kommunstyrelsen  
Andreas Trygg

Ordinarie ledamot

Ordinarie ledamot i arbetsutskottet

Mail: [email protected]

Sara Sjöblom

Ersättare

Ersättare i arbetsutskottet

Mail: [email protected]

Kommunens revisorer  
Lennart Engman

Ledamot

Mail: [email protected]

Västmanlands kommuner  
Andreas Trygg

Ordinarie ombud

Mail: [email protected]

Sara Sjöblom

Ersättare

Mail: [email protected]

Västra Mälardalens kommunalförbund  
Anderas Trygg

Ersättare

Mail: [email protected]

Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
Andreas Trygg

Ordinarie ledamot

Mail: [email protected]

Utbildningsnämnden  
Stefan Lundborg

Ordinarie ledamot

Ordinarie ledamot i arbetsutskottet

Mail: [email protected]

Eva Enqvist

Ersättare

Ersättare i arbetsutskottet

Mail: [email protected]

Kultur- fritid- och folkhälsonämnd  
Ulf Edman

Ordinarie ledamot

Ordinarie ledamot i arbetsutskottet

Tomas Eklund

Ersättare

Ersättare i arbetsutskottet

Samhällsbyggnadsnämnden  
Marie Ahlberg

Ordinarie ledamot

Ordinarie ledamot i arbetsutskottet

Mail: [email protected]

Social- och arbetsmarknadsnämnden  
Andreas Trygg

Ordförande

Ordinarie ledamot i arbetsutskottet

Mail: [email protected]

Birgitta Hedblom

Ordinarie ledamot

Ersättare i arbetsutskottet

Mail: [email protected]

Helen Lindblom

Ersättare

Mail: helen.li[email protected]

Vård- och omsorgsnämnden  
Yvonne Blücher-Svensson

Ordinarie ledamot

Ordinarie ledamot i arbetsutskottet

Mail: [email protected]

Mikaela Blom

Ersättare

Ersättare i arbetsutskottet

Valnämnden  
Kenneth Nordberg

Ordinarie ledamot

Mail: [email protected]

Jan Fransson

Ersättare

Mail: [email protected]

Förvaltningsnämnden för E F Hultgrens donation  
Tomas Winter

Ordinarie ledamot

Mälarhamnar AB  
Stefan Lundborg

Ordinarie ledamot

Mail: [email protected]

 

Kopiera länk