Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden
Stefan Lundborg – Vice ordförande
Carina Farstad Ullvin – Ersättare
Lars Carlsson – Ersättare
Kolsva kommundelsnämnd
Leif Mikkelsen – Ordinarie ledamot
Kenneth Nordberg – Ersättare
Alexandra Kivelä – Ersättare
Kultur- och fritidsnämnden
Ulf Edman – Ordinarie ledamot
Jennifer Bolmefalk – Ordinarie ledamot
Erik Ullvin – Ersättare
Miljö- och byggnadsnämnden
Marie Ahlberg – Ordinarie ledamot
Kenneth Nordberg – Ordinarie ledamot
Lennart Engman – Ersättare
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Andreas Trygg Lindell – Ordförande
Birgitta Hedblom – Ordinarie ledamot
Alexandra Kivelä – Ersättare
Vård- och omsorgsnämnden
Yvonne Blücher – Vice ordförande
Marianne Edman – Ersättare
Helen Lindblom – Ersättare
Valnämnden
Shadrach Akpone – Ersättare
Övriga uppdrag
Stefan Lundborg – Styrelseledamot KBAB
Birgitta Hedblom – Styrelseledamot Mälarhamnar AB
Ove Svensson – Revisor
Eva Folkesson-Karlsson – Nämndeman
Eva Enqvist – Nämndeman
Ulf Edman – Huvudman Sparbanken Västra Mälardalen