sida

Stefan Lundborg

Intervjudatum: Juni 2017

Namn: Stefan Lundborg

Ålder: Strax 60

Bostadsort: Köping

Civilstatus: Gift

Jobbar: Omsorgen LSS i Kungsör

Fritidsintressen: Aikido, litteratur, vetenskap, vetenskapsteori.

Favoritmusik: Neil Young, blues.

Gick med i partiet år: 1997

Varför just V? En fortsättning på 1970-talets FNL-rörelse.

Brinner för: Frihet, broderskap, jämlikhet. Rättvisa. Värna om dem som har det svårt.

Dessa uppdrag har jag haft: Ordförande i Köpings partiförening.

Politiska uppdrag just nu: Vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. Ledamot i KBAB. Ersättare i regiongruppen.

Framtida önskvärda uppdrag: Inget speciellt.

Drömmar om Vänsterpartiet Köping: Att vi innehar majoriteten i Köping. Styra regionen med andra. Att vi tredubblar oss i riksdagen.

Kopiera länk