sida

Robin Hjalmarsson

Intervjudatum: April 2017

Namn: Robin Hjalmarsson.

Ålder: 35.

Bostadsort: Köping

Civilstatus: Fri.

Jobbar: Förtidspensionerad.

Fritidsintressen: Musik, Historia, Samlande, Allmänt Nörderi.

Favoritmusik: Mycket!

Gick med i partiet år: 2016.

Varför just V: För att det inte fanns så många alternativ som jag tyckte stämde överens med mina tankar.

Brinner för: NPF-frågor och rättigheter och för att inkludera denna grupp mer i samhällsapparaten (Neuropsykiatriska syndrom), Miljöfrågor, Kultur.

Politiska uppdrag just nu: Ledamot i styrelsen.

Uppdrag som jag har haft: Deltagit mycket i utåtriktade arbetsgruppen och Kulturhäng.

Framtida önskvärda uppdrag: Kanske sitta med i någon annan arbetsgrupp, Nämndarbete, Styrelseuppdrag.

Drömmar om Vänsterpartiet Köping: Att (V)i når ut mer och blir mer synliga så att folk vet om att det finns ett till alternativ för en kommunalpolitik istället för Sossarna.

Kopiera länk