sida

Jennifer Bolmefalk

Intervjudatum: Juni 2017

Namn: Jennifer Bolmefalk

Ålder: 26 (Född 1991)  

Bostadsort: Köping

Civilstatus: Singel

Jobbar: Akademiker.

Har nyligen avslutat min filosofie magisterexamen i engelskspråkig litteratur och studerar nu Amerikansk litteratur i förberedande för min masterexamen.

Fritidsintressen: Böcker, böcker och ännu mera böcker! Det finns ingen större njutning än att läsa. Annars spenderar jag gärna min fritid med att baka, pyssla och umgås med min systerdotter.

Favoritmusik: Jazz och pop.

Gick med i partiet år: 2015

Varför just V: Har tidigare röstat på både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet men kände så småningom att Vänsterpartiet är det enda riktiga röda partiet kvar! 

Brinner för: Feminism, alkoholpolitiska frågor (stolt medlem i IOGT-NTO), och förhindrande av utanförskap. 

Dessa uppdrag har jag just nu:

  • Ordinarie ledamot i Kultur- och Fritidsnämnden
  • Ersättare i Arbetsutskottet

Framtida önskvärda uppdrag: Öppen för förslag!

Drömmar om vänsterpartiet Köping:

Vänsterpartiet har alltid varit en stark normbrytande röst i Sverige. Detta är ett arbete som vi måste fortsätta att arbeta aktivt med, i synnerlighet i dagens kalla politiska klimat. Vi måste våga ta större plats i samhället och protestera mot orättvisorna. Det är viktigt att visa dagens ungdom, som snart ska ta sina första steg ut i vuxenlivet, att det finns ett alternativ till den rädsla och politiska hets de omges av. Det är upp till oss i Vänsterpartiet i Köping att visa dessa ungdomar att det finns en välkomnande plats för de att göra sina röster hörda inom Vänsterpartiet, oavsett deras livssituation. Det är ungdomarna som är vår framtid!

Vi måste visa att även om andra i samhället ger vika så är vi i Vänsterpartiet inte till salu! För att uppnå detta måste vi synas mer i det lokala samhället (tidningar, nätet, lokal-tv och gatorna). För hur kan vi annars nå ut till de som inte redan är frälsta?

Därför anser jag att det är viktigt att vi inte enbart fortsätter med vårt kulturhäng i Köping utan även sträcker ut vår hand till övriga länet och försöker anordna olika evenemang tillsammans. Vi måste visa att vi står för enighet och framtidstro.

Av den anledningen så anser jag att Vänsterpartiet, Köpings nya motto måste vara synlighet, synlighet och ännu mera synlighet!

Kopiera länk