sida

Kommunfullmäktige

Här ser du våra representanter i kommunfullmäktige 2018 – 2022.

Andreas Trygg  
Kommunalråd

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden

Mail: [email protected]

Sara Sjöblom  
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Ersättare i kommunstyrelsen

Mail: [email protected]

Stefan Lundborg  
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Ordinarie ledamot i utbildningsnämnden

Mail: [email protected]

Helen Lindblom  
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden

Mail: [email protected]

Håkan Eklund  
Ersättare i kommunfullmäktige

Mail: [email protected]

Birgitta Hedblom  
Ersättare i kommunfullmäktige

Ordinarie ledamot i social- och arbetsmarknadsnämnden

Mail: [email protected]

Kopiera länk