Kommunfullmäktige

Detta är Vänsterpartiets ledamöter i kommunfullmäktige, från valet 2018 till valet 2022. Observera att detta börjar gälla i slutet av oktober 2018, så det kan eventuellt bli små ändringar.

Andreas Trygg Lindell

Kommunalråd

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen

Ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ordförande i Kolsva kommundelsnämnd

Sara Sjöblom

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Ersättare i kommunstyrelsen

Stefan Lundborg

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Styrelseledamot i Köpings Bostads AB

Helen Lindblom

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Ersättare i Vård- och omsorgsnämnden

Håkan Eklund

Ersättare i kommunfullmäktige

Birgitta Hedblom

Ersättare i kommunfullmäktige

Ordinarie ledamot i Social- och arbetsmarknadsnämnden