Kommunfullmäktige

Andreas Trygg Lindell
Andreas Trygg
Kommunalråd
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen
Ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden
Sara Sjöblom
Sara Sjöblom
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
Ersättare i kommunstyrelsen

Yvonne Blücher
Yvonne Blücher
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
Vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Leif Mikkelsen
Leif Mikkelsen
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
Ordinarie ledamot i Kolsva kommundelsnämnd
Birgitta Hedblom
Birgitta Hedblom (786x1024)
Ersättare i kommunfullmäktige
Ordinarie ledamot i social- och arbetsmarknadsnämnden
Styrelseledamot i Mälarhamnar AB
Stefan Lundborg
Stefan Lundborg
Ersättare i kommunfullmäktige
Vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Styrelseledamot i Köpings Bostad AB