sida

Förtroendevalda

Kommunalråd

Andreas Trygg Lindell Andreas, född 1975, bor med sin fru och sina två barn i Köping. Han är sedan den 1 januari 2009 kommunalråd i Köpings kommun. Han sitter även som ordförande i social- & arbetsmarknadsnämnden och som ordförande i Kolsva kommundelsnämnd. Innan han började jobba heltid med politiken jobbade han på Scheeleskolan.

Ledamöter i kommunfullmäktige 2018 – 2022:

Andreas Trygg

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden


Sara Sjöblom

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Ersättare i kommunstyrelsen


Stefan Lundborg

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Ordinarie ledamot i utbildningsnämnden


Helen Lindblom

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden


Håkan Eklund

Ersättare i kommunfullmäktige

Kopiera länk