Kategori: Motioner

0

Inför lagliga graffitiväggar i Köping

2018-12-11 lämnade Vänsterpartiet in denna motion till kommunfullmäktige. Motionen är skriven av vår Håkan Eklund, som brinner för konst och kultur i alla dess former. Motionen är undertecknad av våra fyra ordinarie ledamöter i...

0

Motion om skolfotografering

Motion Skolfotografering Inom Köpings skolor och förskolor genomförs varje terminsstart av tradition skolfotografering där skolan beställer klass-/gruppfoton, och vårdnadshavare kan beställa individuella barn-/elevporträtt, ofta till krångliga villkor. Syftet med individuella barn-/elevporträtt kan starkt ifrågasättas...

0

Motion – breddad introduktion för vikarier inom våra pedagogiska verksamheter.

I slutet av maj lämnade Vänsterpartiet i Köping in följande motion till Kommunfullmäktige: Behovet av vikarier i våra kommunala, pedagogiska verksamheter är stort. Det handlar både om vikarier vid längre frånvaro, samt bemanning där...

0

Gör den Internationella kvinnodagen till kommunal flaggdag

Motion 8 mars är den dag som man över hela världen firar den Internationella Kvinnodagen. Detta är en viktig dag för att synliggöra kvinnors kamp och kvinnors rättigheter, också i vårt land. Internationella kvinnodagen...

0

Publicera rapporter från livsmedelsverkets kontroller på kommunens hemsida

Motion Livsmedelsverket är den myndighet som beslutar hur livsmedelskontrollen i Sverige ska gå till. Kommunernas inspektörer sköter den praktiska kontrollen för att säkerställa att reglerna följs. Miljökontoret kontrollerar regelbundet att livsmedelsföretag uppfyller kraven i...

Bekämpa barnfattigdomen i Köpings kommun 1

Bekämpa barnfattigdomen i Köpings kommun

MOTION INLÄMNAD TILL FULLMÄKTIGE 2011-06-20 Barnfattigdomen ökar i Sverige och allt fler växer upp under knappa ekonomiska förhållanden. Under perioden 2006 och 2010 beräknas barnfattigdomen ha ökat med närmare 50 procent i landet. I...

%d bloggare gillar detta: