Lokalpolitik

Öppet möte med Jens Holm

Tisdagen 2017-09-05 hade vi i Köping bjudit in Jens Holm, för att hålla ett öppet möte om vår miljö. Jens Holm är miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i riksdagen. Han är ordinarie ledamot i miljö- och jordbruksutskottet och EU-nämnden, och ersättare i justitieutskottet. Mellan september 2006 och juli 2009 satt han i EU-parlamentet för Vänsterpartiet. Jens Holms viktigaste frågor som riksdagsledamot är klimatförändringarna, global rättvisa och djurrätt.

Jens Holm, miljöpolitisk talesperson, Vänsterpartiet.

Jens Holm började med att berätta om globala klimatförändringar. Vi fick bland annat veta att 2014 och 2015 var det varmare än normalt i nästan hela världen. 2016 var det varmaste året någonsin. Detta leder bland annat till mer extremt väder, till exempel kraftiga skyfall och översvämningar på vissa platser, och extrem torka på andra platser.

Is och snötäcket på Nordpolen har minskat med 4 miljoner kvadratkilometer på 40 år. Is och snö reflekterar bort solens värme från jorden, eftersom snö är vitt. När isen och snön smälter, ökar jordens mörka områden, och värmen stannar kvar istället för att reflekteras bort.

För att motverka den globala uppvärmningen måste vi minska våra utsläpp. Den rika världen står för ca 65% av utsläppen. I USA släpper man ut 20 ton Co² (Koldioxid) varje år, i Bangladesh är motsvarande siffra 0,2 ton. Sverige släpper ut 6-10 ton Co²/år.

På lokal nivå finns det mycket vi kan göra för att förbättra miljön, berättade Jens. Vi måste lära oss att leva annorlunda för att få vår jord att må bra. Några exempel på vad vi kan göra är att försöka åka kollektivt där det går, använda cykel istället för bil, skapa bilpooler, konsumera mindre, äta mindre kött. Vi kan också försöka påverka våra politiker i rätt riktning, exempelvis genom att ställa frågor om vilka mål kommunen har för minskade utsläpp, och hur vår el och värme produceras.

 

En stor och intresserad publik i Folkets Hus.

Mötet, som hölls på Folkets Hus, var välbesökt. Det tycker vi i Vänsterpartiet är kul. Trots att ABF hade ordnat med en stor lokal, blev den nästan full. Det var många som var engagerade och ville ställa frågor efter Jens inledande information. Att så många lyssnar och vill ställa frågor, känns bra inför framtiden. Ju fler som hjälps åt, desto bättre miljö får vi.

Jag själv tyckte att det var ett väldigt intressant möte. Just miljöfrågor har jag haft svårt att engagera mig i, trots att jag tycker att det är viktigt. Jag cyklar till och från jobbet, mest för att jag saknar körkort, jag sorterar pantflaskor och tar med dem till affären ibland, duktigare än så är jag inte. Dessutom äter jag hellre kött än grönsaker. Därför är det bra för mig att andra är intresserade och engagerade av miljöfrågorna. Dessa människor kanske kan ge mig en knuff i rätt riktning, hoppas jag.

Jens Holm (Vänsterpartist i riksdagen), Helen Lindblom (Vänsterpartiet i Köpings styrelse), Stefan Lundborg (ordförande i styrelsen, Vänsterpartiet Köping), Andreas Trygg (gruppledare och styrelse, Vänsterpartiet Köping).

Vad säger då Vänsterpartiet på riksnivå om miljön? På vår hemsida finns hel del information om miljö och mycket annat. Adressen dit är www.vansterpartiet.se. 

”Vänsterpartiet har ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt. Vi anser att miljöhänsyn är viktigare än kortsiktiga vinstintressen. Våra gemensamma resurser vill vi använda för investeringar i det som är långsiktigt hållbart såsom förnybar energi, hållbara transporter och att skydda naturområden. Rättvisa och miljö hänger ihop. De som belastar miljön och klimatet mest måste också göra störst förändringar i konsumtion och livsstil. Bara genom minskade klyftor mellan fattiga och rika och mellan män och kvinnor kan vi uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle.”

”Sverige kommer bara att nå två av våra sexton nationella miljömål till år 2020 med nuvarande takt i miljöarbetet. Det behövs därför fler miljöåtgärder för att minska belastningen på våra ekosystem, t.ex. beskattning av bekämpningsmedel och flygresor. Samtidigt vill vi genomföra miljöförbättrande åtgärder för ett ekologiskt jordbruk, miljöanpassat skogsbruk och en hållbar mineralbrytning.”

Citatet ovan kommer från Vänsterpartiets hemsida.

 

Kopiera länk