Event

Vänsterpartiet i Köping på konferens.

Här kommer en rapport från årets distriktårskonferens. Jag har försökt skriva så att du som aldrig har varit på en DÅK får en liten inblick i hur det kan gå till. /Helen

Lördagen den 18/3 var det dags för årets distriktskonferens, eller DÅK:en, som den även kallas. Platsen för DÅK:en brukar variera, i år var den på ABF Culturen i Västerås.

Köping fick skicka 5 ordinarie ombud, och så skickade vi med två ersättare. Antalet ombud man får skicka bestäms utifrån hur många medlemmar man har i föreningen.

Vi beslutade på vårt årsmöte att vi skulle låta Köping representeras av Håkan Eklund, Eva Andersson, Daniel Löthskog Kluck, Veronica Liljeberg och Tomas Winter. Som ersättare valdes Lena Enkvist och Kent Enkvist. Birgitta Hedblom och jag (Helen Lindblom) skulle också åka, eftersom vi satt med i distriktets styrelse.

Dagen började tidigt för mig. Själva konferensen började inte förrän kl. 10.00, men eftersom jag satt i distriktstyrelsen var jag där tidigare för att hjälpa till med alla förberedelser. Mitt uppdrag blev att stå vid dörren tillsammans med Lars Lithammer från Västerås, för att hälsa alla deltagare välkomna.

Upplägget på distriktets årskonferens skiljer sig lite från våran årskonferens. Man brukar alltid börja med frukost, där man även ser till att alla ombud vet vart de ska ta vägen, och så att de som brukar komma sent ska hinna komma på plats innan mötet startas.

Årets konferens inleddes av distriktets vice ordförande, Annica Lindholm från Hallstahammar. Våran Birgitta var tyvärr sjuk, annars skulle hon ha inlett mötet.

Det första man gör är att fastställa röstlängden, genom att alla ombud ropas upp. Från Köping var Håkan och Kluck frånvarande, så båda våra ersättare, Lena och Kent, kallades in som ordinarie. På så vis fyllde vi alla våra platser.

Nästa punkt är att välja mötesordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare. Att vara ordförande på en årskonferens är inget enkelt jobb, därför valdes två ordförande som kunde hjälpas åt. Som ordförande valdes Tanja Linderborg och Hans Pettersson, som båda är väldigt erfarna. Sekreterare blev Margaretha Cannerfors.

På bilden ovanför ser man presidiet. Ett presidium består oftast av ordförande och sekreterare. Presidium var ett nytt ord för mig när jag började inom politiken. Från vänster till höger: Hans Pettersson (ordförande), Tanja Linderborg (ordförande), Annica Lindholm (vice ordförande i DS) och Margaretha Cannerfors (sekreterare).

Det första som görs när alla mötesfunktionärer är valda, är att man fastställer mötesordning, dagordning och arbetsordning. Det skickas ut förslag på detta till ombud och ersättare före mötet. Sedan fastställer man tid för nomineringsstopp. Det går att nominera ledamöter till DS (distriktstyrelse) och valberedning ända fram till nomineringsstoppet.

När alla formaliteter är klara börjar själva mötet. En distriktårskonferens tar oftast hela dagen, till skillnad från lilla Köpings årskonferens, som brukar ta ett par timmar.

Vi började med separatistiska möten, där kvinnor och män hade korta möten på olika platser. Jag vet inte vad männen gjorde, men vi kvinnor fick prova att ställa oss i en talarstol och presentera oss, med mikrofon och allt. Vårt möte leddes av Margaretha Cannerfors och Nidia Åhman. Männens möte skulle ha letts av Linn Wegemo, men där var vi några som protesterade på mötet som distriktstyrelsen hade tidigare i veckan. Vi var några som tyckte att männens möte skulle ledas av en man, nämligen. Ska det vara separatistiskt så ska det, och det skulle ha blivit vilda protester om kvinnornas möte leddes av en man, eller hur? Feminism i all ära, internfeminism är väldigt viktigt och det behövs, men det behöver inte gå till överdrift, tycker jag. Vi vill ha jämställdhet, inte ett matriarkat, tänker jag.

Efter separatistträffarna gick vi igenom verksamhetsberättelserna från DS och regiongruppen. Där berättar företrädare från DS och regionen om vad som har hänt under året. Man går även igenom den ekonomiska berättelsen och revisorernas berättelse. När det är klart fattar man beslut om den avgående styrelsens ansvarsfrihet.

Nästa punkt på schemat är verksamhetsplanerna, där man lämnar förslag på hur nästa års arbete ska se ut. Det är här det kan dra ut på tiden. Både DS och regiongruppen skriver varsin verksamhetsplan inför det kommande året. Verksamhetsplanerna skickas ut före mötet, och både enskilda medlemmar och partiföreningar i länet kan lämna motioner om saker som de tycker ska ändras, läggas till eller tas bort ur verksamhetsplanerna. Det blir debatter och frågeställningar om de olika förslagen, och när det är klart får ombuden rösta på vilken version som ska gälla inför kommande år. Det hade kommit in 16 motioner om DS verksamhetsplan, men det var inte alla som behövde debatteras, som tur var. När det inte blir någon debatt är det DS svar (som också står i handlingarna som skickas ut) som gäller.

Det var tillräckligt många ombud och ersättare för att salen skulle bli full. DS och några till fick sitta på extra stolar längs med väggen.

När det blir omröstningar på en konferens är det bara de ordinarie ombuden som får rösta. Ersättare har ingen rösträtt, om de inte kallas in som ordinarie när mötet börjar. DS, presidiet och eventuella åhörare har inte heller rösträtt.

När alla verksamhetsplaner är färdiga ska det väljas en ny styrelse. Valberedningen hade föreslagit sju ordinarie ledamöter och två ersättare. Under dagen nominerades en ersättare till, så mötet beslutade att vi skulle ha sju ordinarie och tre ersättare.

Den nya distriktstyrelsen ser ut så här:

Linn Wegemo, Västerås, ordförande

Pia Boiardt, Fagersta, ordinarie

Nidia Åman, Västerås, ordinarie

Christine Bagger, Skinnskatteberg, ordinarie

Ola Matti Olsson, Surahammar, ordinarie

Fredrik Stockhaus, Västerås, ordinarie

Veronica Liljeberg, Köping, ordinarie

Lars Lithammer, Västerås, ersättare

Lisa Parland, Västerås, ersättare

Reijo Tarkka, Hallstahammar, ersättare

På årskonferensen väljer man även valberedare, som sitter i ett år. Ett förslag till valberedare hade tagits fram av den avgående distriktstyrelsen. Jag kan inte efternamnen på alla, men förnamnen kan jag i alla fall. Så här ser valberedningen ut: Johan och Per Lithammer från Västerås, Alexandra Kivelä och Birgitta Hedblom från Köping, Pratima från Norberg, Eva och Peter från Surahammar.

Så, nu vet ni en hel del om hur en distriktårskonferens går till.

Kopiera länk