Lokalpolitik

Partiföreningskolans styrelseutbildning

Lördagen den 1/4 åkte Köpings styrelse till Västerås för att vara med på del tre i den utbildningssatsning som partiet erbjuder alla lokala partistyrelser. Utbildningen har varit uppdelad på tre heldagar, med olika föreläsare och olika teman varje gång. Vi från Köpings styrelse gick utbildningen tillsammans med styrelserna från Västerås, Hallstahammar och Sala.

Den här serien av utbildningar är den största utbildningssatsningen i partiets moderna historia, och vi i Köping är väldigt tacksamma för att vi har fått vara med och lära oss så mycket.

Maria Forsberg, och två koncentrerade deltagare från Västerås.

Den tredje kursen handlade bland annat om opinionsbildning, kommunikation och media. Ledare var Maria Forsberg från Eskilstuna. Maria är ordförande i Eskilstuna partiförening, och sitter i kommunfullmäktige i Eskilstuna.

Vi fick lära oss både om press och massmedia, och hur man bemöter dem. Den här dagen innehöll mycket om hur vi använder internet, både som parti och som privatpersoner. Vi inventerade vad vi har inom föreningen, och kom fram till att vi använder internet en hel del. Vi har en hemsida som uppdateras med jämna mellanrum (det är på den du läser nu), vi har en öppen sida på Facebook, som också uppdateras regelbundet, och en sluten Facebook-grupp, som bara är för medlemmar.

En fullsatt utbildningssal, med styrelsemedlemmar från Köping, Västerås, Hallstahammar och Sala.

Nu, när hela utbildningen är färdig, känner jag att den har varit väldigt nyttig. Vi har lärt oss otroligt mycket, och vi har haft givande diskussioner med varandra. Dessutom är det väldigt bra att träffa dem som sitter i länets andra styrelser, och utbyta några meningar med dem. Ju bättre vi känner varandra, desto bättre kan vi hjälpas åt, och det känns bra inför framtiden.

Kopiera länk