Lokalpolitik

Styrelseutbildning, del 2

Lördagen den 4/3 var vi i styrelsen på utbildning igen. Utbildningen vi går på är den största utbildningssatsningen i partiets moderna historia. Alla lokalföreningars styrelser erbjuds en tredagars utbildning. Varför? För att vi ska kunna göra ett bättre jobb, både organisatoriskt som styrelser, för att vi ska bli bättre på att förmedla vår politik, och för att vi får chansen att öka våra kunskaper om det politiska arbetet i största allmänhet.

Innan vi från Köping skiljdes åt efter den andra kursen, hann vi med att konstatera att de två första kurserna har varit mycket givande och bra, och att vi redan ser fram emot nästa kurs.

Kursledare den här gången var Nicklas Lundström, som sitter i partistyrelsen på riksnivå. Han sitter även i styrelsen i Norrköping.

Dag 2 gick vi bland annat igenom hur man bygger upp en väl fungerande förening på bästa sätt. Vilka roller har vi inom föreningen, och vilken roll bör styrelsen ha? Hur leder styrelsen föreningen så att allt fungerar? Vilka strategier och mål ska vi ha? Det var många frågor att fundera på, och ett bra tillfälle att diskutera dem i grupp. Det blir sällan av att man gör det annars.

Nästa pass handlade om förtroendekultur och konflikthantering. Konflikthantering är väldigt bra att kunna, utifall det skulle behövas. Här i Köping har vi varit förskonade från konflikter inom partiet, som tur är. Vi har våra speciella medlemskvällar en gång/år, där vi träffas och pratar om sådant som vi funderar på, hur vi jobbar inom föreningen och vilka förväntningar vi har på varandra, och det tror jag är bra. På medlemsmötena som vi har varje månad blir det mest politikprat, vi pratar inte så mycket om hur vi uppfattar varandra och vilka roller vi har där, så medlemskvällarna är ett bra komplement.

Det tredje, och sista passet, handlade om medlemsvård. Efter Nicklas introduktion fick vi återigen chansen att prata gruppvis om hur vi vårdar våra medlemmar. Vad gör vi bra, och vad kan vi bli bättre på? Hur välkomnar vi våra nya medlemmar, och hur tar vi hand om dem som har varit med länge? Vi pratade också om hur vi ska gå till väga för att värva fler medlemmar.

Som jag skrev tidigare, så ser vi redan fram emot nästa utbildningsdag. Inte bara för utbildningens skull, utan för att det känns bra att få ett ansikte på de andra styrelsemedlemmarna i länet också.

Kunskap är makt, och ju kunnigare vi blir, desto bättre kommer vi att fungera som styrelse och parti. Härligt va?

Här har vi deltagarna från Köpings styrelse. Från vänster: Stefan Lundborg (ordförande), Birgitta Hedblom, Helen Lindblom, Eva Enqvist-Olsson, Andreas Trygg, Alexandra Kivelä och Håkan Eklund.

Kopiera länk