Event

Styrelseutbildning

Våren 2017 pågår den största politiska och organisatoriska utbildningssatsningen i partiets moderna historia. Satsningen kallas för partiföreningsskolan, och alla landets styrelser för partiföreningarna har möjlighet att vara med.

Syftet med utbildningen är att alla styrelser ska bli bättre på att planera och genomföra verksamheten. Vi i Köping går kursen tillsammans med några andra styrelser i Västmanland. På så sätt får vi en bra chans att lära känna varandra över kommungränserna, vi kan dela med oss av våra erfarenheter och vi kan lära oss av varandra. Vi vill ju samma sak, allihopa, men vi är olika bra på olika saker. Det är bra om vi kan få tips, råd och idéer från varandra.

Kurspaketet består av tre heldagar. Den första kursen leddes av Mia Sydow Mölleby, som är gruppledare för Vänsterpartiet i riksdagen.

Dag ett bestod av föreläsningar av Mia Sydow Mölleby, som varvades med flera grupparbeten inom de egna styrelserna. Vi ser redan fram emot nästa utbildningsdag.

Det var en givande kurs, och vi fick med oss en hel del nyttigt hem, som vi kan dela med oss av till övriga medlemmar i vår kommun. Det vi lär oss på kursen kommer vi att ha stor nytta av i det politiska arbetet på hemmaplan.

Helen Lindblom, styrelsen i Köping

Kopiera länk