Lokalpolitik

Årsmöte

2017-01-31 hade vi årsmöte i Scheelesalen. Årsmötet är öppet för alla medlemmar i Köpings partiförening, och eventuella inbjudna gäster. Den här gången hade vi bjudit in Hans Jansson, regionråd i Västmanland, som ordförande för vårt möte. Mötet var välbesökt, och det tycker vi är bra. Ju fler medlemmar som kommer på mötet, desto mer demokratiska beslut kan vi fatta.

På mötet gick vi bland annat igenom förra årets verksamhetsberättelser. När vi tittar tillbaka på året som har gått, ser vi att vi faktiskt har hunnit göra ganska mycket. Vi har haft väldigt blandade aktiviteter, allt från viktiga politiska beslut, till kulturella evenemang och lättsamma träffar. Det är kul. En grillfest kan t ex få oss mer sammansvetsade som grupp, och det betyder mycket för vårt politiska arbete.

En annan punkt på årsmötet var verksamhetsplanen inför året som kommer. Vi har redan flera aktiviteter på gång, både politiska och ickepolitiska. Vänsterpartiet fyller 100 år i maj, och det måste vi givetvis fira på något sätt.

Styrelsen ser lite annorlunda ut efter årsmötet. Många blev omvalda, några blev nyvalda, och Markus Björk försvinner från styrelsen, eftersom han flyttar från Köping. Vi passar på att tacka honom för hans insats i styrelsen under det gångna året, och önskar honom lycka till på sin nya ort.

Styrelsen ser ut så här 2017 (ordförande och kassör beslutades på årsmötet, övriga uppdrag i styrelsen delas ut av styrelsen på nästa möte):

Ordförande: Stefan Lundborg
Kassör: Andreas Trygg
Sara Sjöblom, ordinarie
Alexandra Kivelä, ordinarie
Eva Enkvist, ordinarie
Birgitta Hedblom, ordinarie
Helen Lindblom, ordinarie
Håkan Eklund, ordinarie
Veronica Liljeberg, ersättare
Naif Aladib, ersättare

2017 års valberedning ser också lite annorlunda ut än förra årets. Helen Lindblom har avsagt sig sin plats, och några nya har kommit till i stället.

Jan Fransson, sammankallande
Alexandra Kivelä
Daniel Löthskog Kluck (nyval)
Lena Enkvist (nyval)
Yvonne Blücher (nyval)

Nu ser vi fram emot ett nytt verksamhetsår, fullt av bra politiska beslut, som är bra för alla i samhället, oavsett ekonomi, ursprung, ålder, kön och annat. Vi kan inte lova guld och gröna skogar till alla, men vi kan lova att vi ska göra vårt bästa för att få ett bättre samhälle där alla får plats.

Vill du också vara med? I så fall tycker jag att du ska klicka där det står ”Bli medlem”.

Helen Lindblom, styrelsen i Köping

Kopiera länk