Lokalpolitik

Styrelse 2015

På årsmötet i februari så valdes en ny styrelse och de har nu även tillsatt de poster som finns i styrelsen.

Till ny ordförande valdes Birgitta Hedblom.
Till ny vice ordförande har styrelsen utsett Leif Mikkelsen.
Till kassör så fick Andreas Trygg fortsatt förtroende.
Som sekreterare fortsätter Yvonne Blücher.
Ordinarie ledamöter är Veronica Liljeberg, Sara Sjöblom och Tomas Winter.

Som suppleanter i styrelsen valdes Madeléne Jensen, Alexandra Kivelä och Helen Lindblom.

Vi tackar avgående ordförande Leif Mikkelsen för sin tid och önskar den fantastiska stålkvinnan Birgitta och den nya styrelsen lycka till i sitt uppdrag.

Kopiera länk