Lokalpolitik

Vänsterpartiets representanter i Köpings kommun 2015-2018

Vänsterpartiet har nu valt fram de som skall representera partiet i olika nämnder och styrelser.

Som kommunalråd får Andreas Trygg fortsatt förtroende. Han tar då även plats i kommunstyrelsen, i kommunstyrelsens arbetsutskott och som ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Sara Sjöblom blir ersättare i kommunstyrelsen och även ersättare i barn- och utbildningsnämnden där fetmarkerade betyder att de är nya för den här mandatperioden.

  Kommundelsnämnden Kolsva
Ordinarie + AU Leif Mikkelsen
Ersättare Kenneth Nordberg
Ersättare Madeléne Jensen
Barn- och utbildningsnämnden
Vice Ordförande Stefan Lundborg
Ersättare Sara Sjöblom
Ersättare Lars Carlsson
Miljö- och byggnadsnämnden
Ordinarie + AU Marie Ahlberg
Ordinarie Kenneth Nordberg
Ersättare Lena Blom
Vård- och omsorgsnämnden
Vice Ordförande Yvonne Blücher
Ersättare Marianne Edman
Ersättare Lena Enqvist
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ordförande Andreas Trygg
Ersättare Birgitta Hedblom
Ersättare Alexandra Kivelä
Kultur- och fritidsnämnden
Ordinarie + AU Ulf Edman
Ordinarie Veronica Liljeberg
Ersättare Erik Ullvin
Valnämnden
Ersättare Shadrach Akpone
Revision
Ordinarie Ove Svensson
KBAB Styrelse
Ordinarie Stefan Lundborg
Mälarhamnar Styrelse
Ordinarie Birgitta Hedblom
Nämndemän
Ordinarie Eva Folkesson-Karlsson
Ordinarie Madeléne Jensen
Huvudmän Västa Mälardalens Sparbank
Ordinarie Eva Falk
Ordinarie Ulf Edman

Totalt 9 män och 12 kvinnor kommer representera Vänsterpartiet Köping i de olika nämnderna och styrelserna. Vi önskar alla förtroendevalda lycka till.

Kopiera länk