Lokalpolitik

Samarbete

Vänsterpartiet har kommit överens med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att tillsammans styra Köpings kommun under den kommande mandatperioden.

För att avgöra fördelningen av mandat i kommunstyrelsen och de olika arbetsutskotten fick dock lotten avgöra då det inte gick att få fram fördelningen genom valresultatet och partierna inte kunde komma fram till en gemensam lösning.

Vänsterpartiet blir tyvärr av med en ersättarplats i kommunstyrelsen men glädjande är att rasistiska Sverigedemokraternas inflytande är kraftigt begränsat.

Nu inleds arbetet för att ta fram lämpliga kandidater till de olika nämnderna. Vänsterpartiet strävar efter en hög mångfald av människor med olika kulturell, etnisk och religiös bakgrund. Vänsterpartiet strävar även efter att ha en jämn fördelning av både män och kvinnor.

Kopiera länk