Media

Fokus på att göra människors vardag enklare

Magazin24 var med under invigningen av vår valstuga. Läs artikeln här: http://magazin24.se/nyheter/val2014/2014/08/26/fokus-pa-att-gora-manniskors-vardag-enklare

Kopiera länk