Lokalpolitik

Ny styrelse

På årsmötet 21 februari valdes en ny styrelse i partiföreningen. Leif Mikkelsen är ny ordförande. Styrelsen i sin helhet ser ut så här:

Ordförande: Leif Mikkelsen

Kassör:       Andreas Trygg

Ledamöter  :

Yvonne Blûcher

Sara Sjöblom

Birgitta Hedblom

Tomas Winter

Marianne Edman

Kopiera länk